روانشناسی محیط و تاثیر آن بر افراد(به درخواست دانشجویان رشته روانشناسی خانم ها :هاشمی وصادقی)

روانشناسی محیط و معماری منظر

·   روانشناسی محیطی مطالعه پیچیده بین مردم و محیط اطرافشان است. به عقیده جیفورد  (Gifford)روانشناسی محیطی با شاخه اصلی روانشناسی تفاوت دارد زیرا به محیط فیزیکی روزمره می پردازد. این علم چارچوبی از نقطه نظرات، تحقیقها و فرضیات را فراهم می آورد که می تواند به ما در درک بهتری از روابط متقابل انسان و محیط اطراف، کمک کند. با استفاده از این دانش می توان پیش از طراحی و ساخت، ارزیابیهایی را انجام داد که بهترین ابزار برای طراحان حرفه ای به حساب می آید. اگر ما بدانیم چه چیز در گذشته عملکرد بهتری از خود نشانداده است، برای طراحی بهتر در آینده آمادگی بیشتری خواهیم داشت. با استفاده از تئوریهای کنترل می توان مشاهده کرد که محیط نقش اساسی را در شکل گیری احساس ارزشها و توانمند ساختن برای افراد و گروههای مختلف ایفاء می کند. فرضیه فضای قابل دفاع پیشبینی می کند که تغییرات مشخصی در طراحی فضاهای مسکونی که باعث کاهش فضاهای شهری عمومی و افزایش طبیعی نظارت، بازبینی و حس مالکیت توسط ساکنین می شود، باعث کاهش جرم خواهد شد. در محله هایی در اوهایو و نیویورک با در نظر گرفتن این امر در طراحی و توجه به فضاهای قابل دفاع، نرخ جرم کاهش یافته است. نمونه دیگر پارکی در یکی از محلات سیاتل می باشد که ساکنان محله نهایت مراقبت و نگهداری را از پارک محله خود انجام می دهند. شهروندان نقش فعالی را در از بین بردن علفهای هرز، تمیزکردن مسیرها و بطور کلی مراقبت از سلامت پارک ایفاء می کنند. در اصل آنها پارک را مال خود می دانند.

·                     آپتون (Upton) در پاسخ به سئوال "رابطه عین و ذهن در معماری منظر چیست؟" توضیح می دهد که برداشت و تفسیر مردم از طراحی منظر فراتر از منظره یا فرم فیزیکی محل می باشد. او معتقد است برداشتهای ما نتیجه ای از مشاهدات ما می باشد. یعنی چیزهائیست که هر یک از ما در یک زمان یا مکان مشخص دیده ایم و یا عدم مشاهده است که برداشت ما از طریق سایر راههای ناملموس می باشد. وی می افزاید دیدن همیشه به معنای باورکردن نیست، زیرا ما منظره را بغیر از چشمانمان از طریق سایر اندامهای حسیمان نیز تجربه می کنیم. بعنوان مثال تجربیات شخصی و نقطه نظرات ما که هیچگونه ارتباطی به منظره مشاهده شده ندارند چگونگی دید ما از منظره را تحت تاُثیر قرار می دهند. مطلب اصلی که آپتون می خواهد بیان کند اینست که اگر می خواهیم رفتار انسان را در مقابل محیط بفهمیم باید ابتدا ذهن و عین را در منظره را درک کنیم.

·                     دلبستگی مکانی، معنایی است، که ما در محلی که با آن آشنایی کامل داریم پیدا می کنیم و هویت مکان با محیط فیزیکی در ارتباط است. در بسیاری از موارد اینها بنظر می آید باهم درآمیخته شده و قابل تمایز نیستند. در واقع با پیشرفت دلبستگی مکانی در طول زمان، احساس هویت مکانی نیز شکل می گیرد ولی تفاوت آنها در ضمیری است که به هریک از آنها مربوط می شود. بنظر می رسد هویت مکانی برسطحی از ضمیر تمرکز دارد که ایجاد دلبستگی مکانی نمی کند. بعنوان مثال ما نسبت به خانه دوران بچگی خود احساس دلبستگی فراوانی می کنیم ولی در عین حال هویت خود را در شهر پدری خود می یابیم.

·                     کلر مارکوس  (Clare Marcus)معتقد است خاطرات محیطی، زندگی ما را، بطرق مختلف تحت تاُثیر قرار می دهد. اینها احساس ارتباط با گذشته، احساسی از کنترل، اعتماد به نفس و احساسی از هویت را باعث می شود. وی با شرح خاطرات محیطی شاگردانش به چگونگی شکل گرفتن زندگیهای کنونی آنها بر مبنای این خاطرات اشاره می کند. جالب است که این سخنان با فرضیه های کنترل مشخص شده توسط جیفورد دارای نقطه نظرات مشترکی می باشند. فقدان کنترل ممکن است منجر به بروز احساس ناتوانی یا عدم توانمندسازی شود. در واقع برای کودکان داشتن احساس کنترل بر محیط اطراف اهمیت داشته و می تواند منجر به وجود احساس قوی اعتماد به نفس و عدم وابستگی در بزرگسالی شود.

·                     هستر  (Hester)تجلیل جامعی از وابستگی مکانی در جامعه انجام داده است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی مکانهای مرکزی و ارزشهای آنها برای افراد است. وی با انجام پرسشنامه از ساکنین محل خواست تا محلهایی را که بیشتر برایشان ارزش و اهمیت دارند را ذکر کنند. نتیجه این تحقیق نشان داد که مکانهایی که بیشتر مورد توجه مردم بودند فاقد ارزش معماری هستند. در واقع وابستگی و هویت مکانی، ناشی از اتفاقات و خاطراتی بود که ساکنان آن محله آنرا تجربه کرده بودند. وی با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از عموم مردم و لیستی از اماکن مورد علاقه آنها تهیه کرد. این اماکن، فضاهایی بودند که مردم نمی توانستند از آنها چشم پوشی کنند. از لیستی که با استفاده از مردم تهیه شد، برای تغییر طرح توسعه و حفظ روح و فرهنگ منطقه استفاده گشت.

·                     بعقیده برخی از کارشناسان، شهرسازان علاوه بر توجه به ارزش کاربری زمین، باید به ارزشهای احساسی، عاطفی و روانی آن نیز توجه کنند. آنها معتقدند برای انجام این امر، شهرسازان، باید روابط و دیدگاههای مختلف مردم را راجع به زمین و سایت پروژه بدانند. بعنوان مثال بازدیدکنندگانی که حالت رهگذری دارند ارزش یک محیط را در داشتن امکاناتی از قبیل ماهیگیری، دوچرخه سواری و ... می دانند در حالیکه کسانی که دلبستگی عاطفی به منطقه دارند ارزش محل را در خاطرات یا زمانی که در آنجا گذرانده اند می بینند. در عین حال دسته سومی نیز وجود دارند که برای هر دو مورد فوق ارزش قائلند. اگر شهرسازان، هر دو گروه و نیازهای آنها را درک کنند، می توانند با رعایت توازن و تعادل تصمیمات بهتری را اتخاذ نمایند.

·                     وابستگی و توجه به محیط زیست موضوع مهمی برای تعیین و تصمیم گیری است. اهمیت این کار در تعیین فاکتورهای موُثر و میزان اثرگذاردن آنها می باشد. اینکه فقط از مردم بپرسیم که آیا به محیط علاقه دارند یا خیر در واقع تنها مطرح کردن سئوالی است که یک جواب مثبت را طلب می کند. نتایج مطالعات نشان می دهد که برخی از فاکتورهای تاُثیرگذار در دلبستگی و علاقه عبارتند از: جنسیت، سن، خاطرات بچگی، مذهب، سیاست، طبقه اجتماعی، ملیت، فرهنگ، تفاوتهای شهری و غیر شهری، روحیات و ارزشها، تحصیلات و فعالیتها. باید به این نکته نیز توجه داشت که هر علاقه ای منجر به واکنش نمی شود و در واقع افراد راحتی خود را مهمتر از علاقه می دانند. علاقه مندیهای محیطی ممکن است در سطح گسترده ای وجود داشته باشد، ولی بنظر می رسد که آنقدر پتانسیل ندارد که به عمل منجر شود.با انجام آموزشهای لازم می توان علاقه مندیهای ساکنین و افراد محله را از حالت بالفعل به حالت بالقوه درآورد و اگر قرار است محیط تبدیل به فضایی ملموس شود تنها از راه آموزش و بخصوص از سطح دبیرستان امکان پذیر است.

·                     ما وابستگی شدیدی به قوه بینایی خود داریم. در اغلب موارد آنچیزی را می بینیم که فکر می کنیم باید ببینیم. بعنوان مثال یک شیُ ممکن است از شیُ دیگری، تنها بدلیل جایگیری آن در صفحه و زمینه بزرگتر دیده شود بدون آنکه فرقی با آن داشته باشد. همچنین ما تنها در هر زمان یک تصویر را می توانیم ببینیم بنابراین ممکن است بخشهایی از یک تصویر را که وجود ندارند با توجه به تصویری که در ذهن خود ساخته ایم ببینیم.

·                     بنظر می رسد که ما در واقع بوسیله درک طراحیهایی که نتیجه تجربیات و آموخته های ما می باشند چیزها را درک می کنیم. درک محیطی در چند زمینه با معنای عامیانه درک تفاوت دارد. این تفاوتها عبارتند از:

·                     1. در میزان و پیچیدگی انگیزه: درک عامیانه به مقوله هایی مثل روشنایی، رنگ و عمق بصورت جزء می نگرد ولی در درک محیطی کل منظره بصورت واحد مورد توجه است.

·                     2. در درک محیطی، شخص درک کننده، بخشی از منظره است که اغلب در حال حرکت و دیدن محل از زوایای مختلف می باشد ولی در درک عامیانه این امر صادق نیست.

·                     3. شخص درک کننده معمولاً بوسیله یک هدف یا مقصد مشخص و واضح به محیط متصل است و اغلب در حال انجام کاری مثل نگاه کردن به علامتها یا پیداکردن یک مسیر می باشد. درک محیطی دارای دریافت و فهم بیشتر اما نامشخصتری است، با اینکه ممکن است این امر برخی از بررسیها را مشکل می کند ولی فهم وسیعتری از درک واقعی را فراهم می آورد.

·                     شناخت محیطی مربوط به این امر می شود که ما چگونه اطلاعات راجع به محیط فیزیکی اطرافمان را تهیه، آماده، ذخیره و فراهم می نماییم. این مقوله شامل شناخت فضایی، که به ما در جهت یابی در محیط، کمک می کند و شناخت غیر فضایی، که دربرگیرندهُ خاطرات و مدلهای ذهنی است، می باشد. ما با استفاده از ساده سازی، پیرایه گیری و حذفیات متوجه می شویم که مردم محیط پیرامون خود را چگونه می بینند و چه المانهایی برایشان مهم است. برخی روشها به ما می آموزد که لازم نیست تمام اطلاعات را مانند یک نقشه به خاطر بسپاریم. بجای آن می توانیم یاد بگیریم که اطلاعات را برحسب نیاز خود و به گونه ای خلاصه در ذهن خود نگه داریم. ما ممکن است اطلاعات را ساده کنیم، تغییر دهیم و یا حذف کنیم ولی تمام این کارها در راستای برآوردن نیازهای شخصی ما انجام می گردد.  1 و 2

·                     بحث درباره باور " جزمیت معماری " ریشه های آن و عواقب پیروی از این باور، بخش عمده ای از ادبیات روانشناسی محیط را تشکیل می دهد. پیمایش آنها، جای دیگری را طلب می کند. آنچه در این مختصر قابل ذکر است اینست که برای فرار از دام جزمیت معماری باید میان محیط بالقوه یعنی محیطی که در ذهن معمار وجود داشته و با آرمانهای او آمیخته است و محیط بالفعل یعنی محیطی که در عمل ساخته شده و مورد بهره برداری مردم قرار می گیرد تفاوت قائل شد. هر محیط بالقوه قابلیت تبدیل به محیط بالفعل را نخواهد داشت، مگر اینکه برای شرایط فرهنگی – اجتماعی آن نیز برنامه ریزی شود. 3

·

·                     منابع

·                     www.surrey.ac.uk/psychology/staffld.uzzell.html

·                     www.web.gc.cuny.edu/psychology/environmental.html

 

 

 

 

1 - یک چارچوب نظم دهنده

برای درک روان شناسی یک محیط مسکونی ، یک چهار چوب نظم دهنده نیاز است . منظور از این چهارچوب تهیه یک تصویر کامل از علل و نتایج زندگی در خانه های مسکونی مختلف است . چهار گروه از عوامل اصیل در این مورد عبارتند از : عوامل شخصی ، اجتماعی ، فیزیکی و فرهنگی .

پیامدهای آن در سه گروه کلی قرار می گیرند : نگرش ، مانند : اولویتها و اغنا شدن ، دوم رفتار ، مانند : مدیریت فضا ، اوقات فراغت و ترتیب دادن مبلمان ، و سوم رفاه ، مانند سلامتی ، تنش ، ترس از جنایت و حمایت اجتماعی .

 

1 – 1 - اولویتها برای محل سکونت ، انتخاب و رضایت

چه نوع سکونتگاهی را ترجیح می دهید ؟ شما در واقع در کجا زندگی می کنید . اگر پاسخ های متفاوتی به این سوالات دارید تفاوت بین سکونتگاه ارجح و انتخاب سکونتگاه را می دانید . اگر اختلاف بین دو سوال  زیاد باشد شما ممکن است از سکونتگاه خود ناراضی باشید و ممکن است سکونتگاه شما هیچ وقت به کاشانه تبدیل نشود .

1 – 2 - اندازه گیری رضایت از محل سکونت

برای استنباط رضایت از سکونتگاه ، باید آن را به میزان کافی اندازه گیری نمود ولی این سنجش فقط در یک سوال ساده خلاصه نمی شود « آیا شما از آپارتمانتان رضایت دارید ؟ » رضایت ممکن است در مورد کیفیت بخش های مختلف سکونتگاه فرق کند مانند : وسعت فضا ، زیبایی ، نور . و رابطه بین نوع استفاده ساکنان و کیفیت ساختمان مثل نور برای مطالعه و یا نور برای شستن ظروف .

1 – 3 - تاثیرات شخصی

مسلماً سلیقه و خوشنودی ، بعضا بستگی به شخص ساکن دارد. در بررسی های انجام شده در مورد سبک خانه افراد بالغ  و جوان به عنوان سکونتگاه با تزئینات و آراستگی را ترجیح می دادند و افراد بالغ مسن تر نوع ساده تر را می پسندیدند . سادگی ممکن است جالب نباشد ولی بیانگر وضوح است ، این موضوع برای افراد مسن مهم است زیرا برای آنها تحرک و ادراک مشکل تر از گذشته است . افراد بالغ جوان سکونتگاه اسرار آمیز را دوست دارند در صورتی که افراد مسن تر ترجیح می دادند که این مرموز بودن را در کتابهای داستان پیدا کنند جایی که زندگی آنها را مشکل تر نمی کند .

یک محقق از افراد 8 تا 18 ساله خواست که کاشانه ایده آل خود را ترسیم کنند ، آنها همانند بزرگترها به خانه های تک واحدی تمایل داشتند اگرچه خانه های ایده آل آنان بزرگتر از خانه فعلی آنها بود و فضای استراحت بیشتری داشت .

موقعیت اجتماعی – اقتصادی : رضایت از سکونتگاه به موقعیت اجتماعی – اقتصادی نیز ارتباط دارد در یک تحقیق مشاهده شد ، که افراد پولدارتر به کیفیت زیبایی کاشانه خود علاقه دارند ولی افراد فقیرتر ایمنی ، سلامتی و احتیاجات خانواده در کنار زیبایی را دارای اهمیت می دانند.

جنسیت و نقش اجتماعی :  نقش اجتماعی بر رضایت از سکونتگاه تاثیر دارد . زنان و شوهران غالباً در مورد مناسب بودن کاشانه خود اختلاف نظر دارند ، همچنان که تعداد بیشتری از مردم از پخت و پز لذت می برند ، تشابهات و تفاوتها بین اولویت زنان و مردان در طرح آشپزخانه اهمیت بیشتری پیدا می کند . هم مردان و هم زنان آشپزخانه هایی را که هم به اتاق نشیمن هم به غذاخوری باز است به آشپزخانه هایی که از این فضاها جدا هستند ترجیح می دهند ، اگرچه خانم هایی که بیرون کار می کنند نسبت به خانم های خانه دار به آشپزخانه باز تمایل بیشتری دارند .

در مطالعه ای که از مردان و زنان خواسته شد که یک خانه را طراحی کنند ، زنان خانه های کوچکتر با فضاهای اجتماعی بیشتر و دیوارهای با انحنا طراحی کردند و در طرح های آنان ابداع بیشتری مشاهده شد . وقتی که مردان و زنان با هم طراحی کردند اندازه خانه ها بزرگتر بود و حتی خطوط منحنی بیشتری نسبت به طرح زنان داشت .

افراد اجتماعی در صورت داشتن حق انتخاب خانه هایی را انتخاب می کنند که امکان معاشرت اجتماعی در آن در حداکثر ممکن باشد . مسئله کلیدی و مهم دیگری که در مورد سلیقه و انتخاب مسکن اشخاص نقش دارد ارزش فردی است . اکثر ما به سکونتگاهی تمایل داریم که به اعتقاد خودمان می تواند در بدست آوردن ارزشهای مورد نظر در زندگی به ما کمک کند . 

آرزوها برای آینده : و بالاخره زمان برای رضایت از سکونتگاه دارای اهمیت است اینکه شخص در انتظار بهبود کیفیت خانه خود است بر رضایت از سکونتگاه فعلی تاثیر دارد . بنابراین افرادی که در انتظار بهبود کیفی در خانه خود هستند نسبت به سایرین که در همان محل زندگی می کنند خوشحال تر هستند .

1 – 4 - تاثیرات اجتماعی

روابط متقابل ما با دیگران ، ارتباطمان با آنها ، هنجارهایی که در قبول آنها با دیگران شریک هستیم ، خلوت خصوصی در مقابل استقلال و امنیت نقش مهمی در اولویتهای ما در مورد سکونتگاه دارد . در حقیقت بخش مهمی از تعریف کاشانه عملکرد اجتماعی آن است . در یک تحقیق از افراد خواسته بودند که خانه ای طرح کنند که دارای خصوصیات خلوت خصوصی با امنیت و یا معاشرت اجتماعی باشد . خانه هایی که برای خلوت خصوصی طراحی شده بود دارای قسمتهای تعریف شده بیشتری بودند ، آنها دارای اتاقهای بیشتر و در نتیجه راهروهای بیشتر و اتاقهای کوچکتر بودند . خانه هایی که برای ایمنی طراحی شده بودند دارای کوچکترین ابعاد بودند . خانه کوچکتر به معنای فضای کمتری برای تدافع است و ساکنان به یکدیگر نزدیکتر می باشند که می تواند به دفاع از خانه کمک کند . خانه هایی که برای معاشرت اجتماعی طراحی شده بودند . فضاهای داخلی آن دارای دید بیشتری بودند و دیوارهای آن انحنای بیشتری داشتند .

1 - 5 - تاثیرات فیزیکی

خصوصیات فیزیکی یک خانه نیز تاثیر زیادی بر اولویتها و رضایت ما از خانه دارد . به عنوان مثال ، خانه های کوچک و شلوغ که دارای اتاقهای محکمی است رضایت کمتری را جلب می نماید . چهار نوع شکل فیزیکی را در نظر می گیریم : فرم ساختمان ، سبک معماری ، فضاهای داخلی و فضاهای خارجی .

داخل  بنا : بیشتر تلاش در طرح داخلی به جای تحقیقات روانشناسی محیطی، مربتط با تغییر مد و بیانات هنرمندانه است ، اگرچه شواهدی است که اکثر افراد سقفهای مرتفع ( بیش از 8 فوت معادل 5/2 متر ) و سقفهای مسطح یا شیبدار ( با نسبت ارتفاع به قاعده 4 به 12 ) را ترجیح می دهند . البته همین نسبت شیب نه کمتر و نه بیشتر . همچنین دیوارهای که با زاویه 90 درجه یا بیشتر ( نه کمتر ) یکدیگر را قطع می کنند نیز ارجح است .

مکان خانه تک واحدی در سایت موضوعی است که با آپارتمان متفاوت می باشد . آیا مردم طبقه همکف ، طبقات میانی یا طبقات آخر را ترجیح می دهند ؟ ظاهراً افراد واحد انتهایی و یا واحد گوشه ساختمان را مناسبتر می دانند . در یک گزارش در مورد سالمندان عنوان شده که آنها واحدهای انتهایی راهرو را ترجیح می دهند .

رنگ ، موضوع تحقیقات بسیاری بوده است . ولی بسیاری از آنها براساس ترجیح دادن رنگ در یک محدوده کوچک بدون هیچ گونه زمینه محیطی خاصی بوده ( از افراد سوال نشده که آیا ترجیح می دهند که اتاق خواب و یا آشپزخانه خود را به یک رنگ خاص رنگ کنند . )  در مطالعه ای در مورد رنگ در کشور ژاپن به این نتیجه رسیدند که : رنگهایی که بیشتر اشباع بودند به عنوان رنگهای بهتر، زیباتر و راحتتر ارزشیابی شدند و میزان روشنایی بستگی به آن داشت که در اتاق چه مقدار فعالیت صورت می گیرد . رنگهای روشن به عنوان رنگهای تازه تر ، شاداب تر و نورانی تر تلقی می شدند .

فضای خارجی :  فضاهای خارجی در اطراف خانه تأثیر بسیار زیادی در رضایت افراد دارد . در یک مطالعه توسط فرانسوی ها معلوم گردیده است که فضای سبز در مجاورت محله مهمترین عامل رضایت در بین همسایه بوده است .

1 – 6 - تأثیرات فرهنگی

خانه ها در نقاط مختلف جهان بسیار متفاوت هستند، به عنوان مثال در روستای کندوان تبریز ، خانه ها به صورت کندوی عسل ، یا خانه های بلند با چوب درخت سرو در ایالت بریتیش کلمبیا در کانادا و خانه های شناور در کشمیر نشان دهنده تفاوت بسیار زیاد خانه ها در مناطق مختلف جهان می باشد . می توان نتیجه گرفت که افراد ترجیح می دهند در خانه هایی زندگی کنند که مطابق فرهنگ گذشته آنها باشد ، این به این دلیل است که سکونتگاه ها تبلوری از فرهنگ می باشند ، مکمل الگوهای رفتاری آن فرهنگ شده. در بررسی فرم خانه در هفتاد و سه فرهنگ مختلف مشاهده گردیده است که میزان تقسیم بندی فضاهای داخلی بستگی به میزان پیچیدگی های اجتماعی – سیاسی در آن فرهنگ دارد .

2 - روان شناسی محیطی در طراحی کالبدی

معماران و طراحان شهری امروزه توجه ویژه ای به شناخت روان شناسانه رفتارهای انسان دارند زیرا این گونه رفتارها با محیط کالبدی ارتباط تنگاتنگی دارد. آنچه روان شناسی محیطی را از سایر شاخه های روان شناسی مجزا می سازد همانا بررسی ارتباط رفتارهای متکی بر روان انسان و محیطی کالبدی است لذا توجه طراحان به بررسی روان شناختی فضاهای طراحی شده، پیوندی نا گسستنی ما بین روان شناسان محیطی و آنها ایجاد کرده است. روان شناسان محیطی نیز خود را ملزم به پژوهش در رفتار انسان در محیط روز مره اش ساخته اند تا بتوانند تاثیرات محیط کالبدی را به گونه ای مستقیم و یا غیر مستقیم بر رفتار انسان بررسی نمایند. اگرچه بیش از چند دهه از احساس نیاز و همکاری روان شناسان و طراحان در شاخه های گوناگون چون معماری، طراحی شهری، طراحی فضای باز و طراحی صنعتی نمی گذرد اما اکنون در بسیاری از مدارس معماری دنیا این دانش در جدول دروس آنها جایگاه ویژه ای یافته است. با وجود این عدم آشنایی معماران وطراحان شهری و پژوهشگران ایرانی در مدارس معماری و موسسات پژوهشی ما موجب گردیده است تا آنها کمتر بتوانند از همبستگی ما بین علوم روان شناسی و طراحی بهره گیرند. نبود حتی یک درس در خصوص روان شناسی در دوره های آموزش معماری ما در داخل کشور موید این مطلب است. در کتابخانه های مدارس معماری بندرت بتوان کتابی یافت که به گونه ای مستقیم به موضوع روان شناسی محیطی پرداخته باشد. تاسیس دوره های تحصیلات تکمیلی در مدارس معماری و شهر سازی داخل کشور توجه ما را به ایجاد و تقویت دروس مربوط به روان شناسی محیطی در جهت انجام پژوهش های لازم بیش از پیش معطوف می سازد. در این جا ابتدا تاریخچه ای کوتاه از روند توسعه روان شناسی محیطی ارائه می شود و سپس به ماهیت و محتوای روان شناسی محیطی در ارتباط با طراحی پرداخته خواهد شد.

2 – 1 - علل و روند ایجاد و توسعه روان شناسی محیطی

طراحان و پژوهشگران زیست محیطی دردهه شصت میلادی در امریکا انگیزه های بسیاری در جهت همکاری با یکدیگر در خود احساس کردند. عدم توجه به نیازهای فیزیولوژیک، ایمنی و روانی مردم در طراحی و ساخت فضاهای مسکونی چون «پیروت- آیگوه» که منتهی به تخریب بیش از چهل و سه مجموعه ساختمانی یازده مرتبه در سنت لوئیز گردید هشداری جدی و قابل توجه به آنها بود. این واقعه به اندازه ای نزد آقای جنکز بر جسته بود که او در کتاب خویش، زبان معماری فرامدرن، این واقعه را نمادی بر افول معماری مدرن می دانست. نا هنجاری های اجتماعی  و روان شناختی ساکنان این مجموعه مسکونی که با استفاده از الگوهای معماری مدرن طراحی و اجرا پژوهشگران علوم اجتماعی مورد توجه و بررسی قرار گرفته بود گرچه نیاز به همکاری ما بین طراحان و پژوهشگران در روان شناسی جهت بر طرف نمودن کاستی های موجود در طراحی برای مردم استفاده کننده از فضاهای معماری و شهری بدون تردید لازم به نظر می رسید اما به زودی آشکار گردید که طراحان و روان شناسان دارای نگرش های متفاوت از یکدیگر در چگونگی پرداختن به حل مسائل محیطی هستند.

از نقطه نظر روان شناسان اشکال این بود که معماران تاکید بیشتری بر مسائل زیبایی شناختی فضاهای طراحی شده داشتند تا پرداختن به مسائل «کارکردی آنها . به عقیده روان شناسان اصلی ترین معیار طراحان در فرایند طراحی توجه به شکل (فرم) و جنبه های زیبایی شناختی آن بود. از این رو روان شناسان معتقد بودند که طراحان نیازهای واقعی و روزمره استفاده کنندگان را قربانی خواستهای زیبایی شناسانه و انتزاعی خویش می سازند و لذا مردم را بیش از پیش با محیط طراحی شده نامانوس ساخته اند، اما در حقیقت شاید اختلاف نگرش های به وجود آمده بین این دو گروه به دلیل طبیعت و ماهیت متفاوت حرفه معماری و دانشهای مطرح در پژوهش تعامل انسان و محیط و ارتباط این دانشها با طراحی بود. برای مثال نیاز طراحان بر اساس حل مساله و فراهم آوردن داده های لازم برای ایجاد توانایی هایی بود که بتوانند به گونه ای مستقیم آن داده ها را به طراحی تبدیل کنند، در حالی پژوهشگران، به دلیل ماهیت کار آنها، به گونه ای صریح قادر به پاسخ گویی به این خواست و نیاز طراحان نبودند، پژوهشگران در جمع آوری داده ها و مطالعات تجربی سهم ارزنده ای داشتند ولی نگرش صرفاً «مثبت گرای» آنها که بر خاسته از نگرش علمی آنها به پدیده ها بود در مقابل نگرش «هنجارگونه» و «تجویزی» معماران و طراحان محیطی که متأثر از نگرش زیبایی پسندانه آنها می بود راه به جایی نمی برد. نیاز به یک زبان مشترک جهت بر قراری رابطه ای عملی احساس گردید.

2 – 2 - نیاز به دانشی نو برای طراحی

گروه کوچکی از معماران به ضرورت ایجاد این زبان مشترک پی برده و در تلاش برای ساخت و ایجاد دانشی نو بر آمدند. ساخت یک «الگو»، یک «آیت» و یا یک «پارادایم» که بتواند، در صورت یافته شدن، انگیزه ها و احتیاجات انسان را با توسل به زمینه های مختلف موجود در معماری، علوم اجتماعی، روان شناسی، علوم سیاسی و انسان شناسی در بر گیرد و ماهیتی چند دانشی و بین دانشی داشته باشد مورد توجه آنها قرار گرفت. بنابه نظر تاماس کون نیاز به الگوی جدید و یا پارادایم نوین هنگامی اوج می گیرد که الگوهای قبلی به تامین خواستها و اندیشه های علمی روز نیستند. طراحان به تجربه دریافته بودند که طراحی برای ساخت محیطی همساز با خواستهای انسان در جوامع بزرگ و با ساختی پیچیده مستلزم همگانی با دانشهایی است که آنها را در رفع کاستی ها یاری سازد. همسو با این تحول در اندیشه معماران در جهت آفرینش الگویی مناسب، در تفکر روان شناسان نسبت به مطالعه رفتار انسان نیز تحولاتی در شرف انجام بود. بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری تجربه ها و تحقیقات مبتنی بر به کار گیری روش مطالعه آزمایشگاهی را به عنوان تنها راه شناخت رفتار انسان زیر سوال بردند. آنها پژوهش در رفتار  را در محیط واقعی و زیستگاه روزمره مردم مورد توجه خویش قرار دادند ، توجه به مطالعه انسان و رفتارهای او در «قرارگاهای رفتاری» که ابتدا توسط راجر بارکر در کتابش روان شناسی بوم شناختی ارائه شد همچنین منعکس کننده این واقعیت بود که بر خلاف روان شناسی سنتی که پژوهش های انجام شده در آن توجهی به ارتباط ما بین رفتار انسان و محیط کالبدی او نداشت در روان شناسی بوم شناختی این مفهوم (ارتباط انسان با محیط یا بوم خویش) داشت به گونه ای روز افزون مورد توجه قرار می گرفت. پژوهش در ماهیت محیط به عنوان یک پدیده اجتماعی نیز مورد توجه روان شناسان واقع گردید و لذا بررسی و چگونگی نقش و تاثیر محیط در ساخت رفتارهای اجتماعی مردم مورد علاقه پژوهشگران واقع شد.

همچنین این موضوع مورد توجه قرار گرفت که آدمی برای حل مشکلات محیطی خود نه تنها بر محیط کره زمین تاثیر می گذارد بلکه بر سایر افرادی که در استفاده از محیط طبیعی با او شریک هستند نیز تاثیر گذار است ،  لذا برای همزیستی پایدار بر کره زمین و بر قراری رابطه ای دو سویه ما بین محیط طبیعی و انسان و روابط بین فردی میان انسانها توجه به نگرشها، ارزشها و اعتقادات آنها مورد توجه روان شناسان قرار گرفت.

در روان شناسی سنتی مطالعه عناصر محیطی مجزا از محیط روزمره مردم در آزمایشگاهها بررسی می شد وتنها درصد یافتن پاسخ های» معین به «کنشهای» کنترل شده بود، آنچه امروز در روان شناسی به مدل «محرک- پاسخ»  مصطلح است. توجه به ساز و کارهایی که ممکن است این رابطه جبری ما بین کنش و واکنش در رفتارهای انسان را زیر سوال ببرد و به هیچ وجه مورد نظر روان شناسان سنتی قرار نمی گرفت. یکی از دلایل این امر تسلط و توفیق روان شناسی رفتار گرایانه دانشمندانی چون واتسون و اسکینر بود بر خلاف نگرش معینی گری دانشمندان پیرو مکتب رفتار گرایی موج مدرن در روان شناسی با درک جامعیت نقش و تاثیر محیط بر رفتارهای انسان آن را به گونه ای پذیرفت که بتواند رفتارهای درونی انسان از آن جمله اعتقادات، نگرشها و ارزشهای او را در رابطه ای واقع گرایانه منعکس سازد. روان شناسی مدرن با پیش فرض تاثیر غیر مستقیم محیط کالبدی بر رفتار انسان که در نهایت خود را ملزم به بررسی محیطهای معماری و شهری می ساخت از یک سو و از سوی دیگر توجه طراحان محیطی در جهت بر طرف ساختن نیازهای مشتریان و استفاده کنندگان فضاهای طراحی شده باعث گردید تا آشنایی روان شناسی با حرفه طراحی و بر عکس آغاز گردد و در نتیجه نطفه دانشی نو و یا پارادایمی جدید به نام «روان شناسی محیطی» بسته شود.

2 – 3 - ماهیت روان شناسی محیطی

روان شناسی محیطی زیر مجموعه ای از علوم رفتاری است. علوم رفتاری علاوه بر روان شناسی شامل دانشهایی چون انسان شناسی، جامعه شناسی و حتی علوم سیاسی و اقتصاد است. بدین دلیل است که تعدادی از پژوهشگران مطالعه انسان در محیط را در قالب الگوی «مطالعه زیست محیط- رفتار» بیشتر ترجیح می دهند. اما به هر حال روان شناسی محیطی به عنوان شاخه ای از روان شناسی به مطالعه رفتارهای انسان در رابطه با سکونتگاههایش می پردازد و به نامهای دیگری مانند «ارتباطهای انسان- محیط»، «جامعه شناسی محیطی» و «بوم شناسی انسانی» نیز شناخته می شود.

بنابر نظر کریک روان شناسی محیطی مطالعه روان شناختی رفتار انسان به گونه ای است که به زندگی روزمره او در محیط کالبدی مرتبط باشد. «همان گونه که از این تعریف مستفاد می شود روان  شناسی محیطی را به انسان با محیط کالبدیش را به گونه ای مورد بررسی قرار می دهد که ارزشها، نگرشها و احتیاجات او مورد توجه قرار می گیرد و به موضوعاتی که در تشریح رفتارهای مردم نقش اساسی دارند مانند «ادراک»، «شناخت» و «رفتارهای فضایی» بپردازد. لذا روان شناسی محیطی به مطالعه تجربه شخصی و جمعی مردم از مکانها نیز که از نوع رفتارهای بنیادین انسان می باشد علاقه مند است.

2 – 4 - ادراک محیطی

ادراک انسان از محیط از محوری ترین مقولات در روان شناسی محیطی است. «ادراک محیطی» فرآیندی است که از طریق آن انسان داده های لازم را بر اساس نیازش از محیط پیرامون خود بر می گزیند. لذا ادراک فرآیندی هدفمند است. این گونه ادراک را  در اصطلاح  «ادراک حسی» می نامند اا در حقیقت «ادراک محیطی» از تعامل «ادراک حسی» و «شناخت» که در ذهن انسان تجربه شده اند حادث می شوند. در این فرآیند نقش محیط به عنوان عاملی اساسی در رشد، توسعه و در نهایت در یادگیری مورد توجه قرار می گیرد. مکاتب مختلفی سعی کرده اند تا چگونگی ادراک انسان از رفتارش را در محیط و یا از محیط توضیح دهند، مهم ترین این مکاتب که تاثیر ژرفی بر نظریه های محیطی و طراحی داشته اند مکتب «روان شناسی گشتالت»، دیدگاه «روان شناسی سازشمند» و مکتب «روان شناسی بوم شناختی» (اپتیکی) جیمز گیبسون هستند. در جایی که «روان شناسی گشتالت» به الگوهای ادراکی و هم ریختی ما بین شکلها و تجربیات ادراک محیطی با فرآیند شکل گیری نظام عصبی در انسان علاقمند است، «سازشمندی» ما بین مشاهده گر و محیط مورد بررسی قرار می دهد، از سویی دیگر «روان شناسی اپتیکی» گیبسون محیط و بوم را پایه و اساس تمامی داده  ها می داند، او معتقد بود که داده های محیطی به گونه ای مستقیم و بدون نیاز به نیروی پردازش مغز آدمی از طریق «نوار محیطی» و توسط حواس آدمی که به مثابه یک «نظام» (سیستم) تلقی می گردد دریافت می شود. گرچه تاکنون دو دیدگاه اول از سوی روان شناسان محیطی و معماران مورد توجه بیشتری قرار گرفته است (به ویژه مکتب گشتالت تدریس شد و تقریباً تمام معماران و طراحان مکتب مدرن تحت تاثیر آن قرار داشتند (اما امروزه دیدگاه نو و متهورانه  بوم شناختی و یا اکولوژیکی گیبسون دارد  جایگاه مناسب خویش را در بررسی ها و پژوهش های محیطی به دست می آورد.روان شناسی محیطی همچنین نظریه های گوناگون را در ارتباط با تاثیر محیط بر انسان و چگونگی ارتباط و تعامل ما بین محیط کالبدی و تجربه انسان از آن خلق کرده و سوالات مناسب را در این ارتباط مطرح ساخته است تا بتواند پژوهش های تجربی متناسب با آن نظریه ها را به اجرا در آورد. لذا روان شناسی محیطی در حقیقت در جهت خلق نظریه های تجربی است که حاصل مشاهدات رفتارهای انسان در محیط روزمره و بوم او است، به گونه ای که این نظریه ها بتواند درطراحی محیطی مورد استفاده قرار گیرند.

همان گونه که در بالا اشاره شد یکی از مهمترین مباحث نظریه های محیطی نقش محیط در شکل دهی به رفتار انسان یا اصطلاحاً معینی گری محیطی است معینی گری می تواند در سطوح مختلف مورد بررسی و توجه قرار گیرد، در یک معنا رفتار انسان در مقیاسی جهانی تحت تاثیر نیروهای اکولوژیکی است، این نیروها آنچه را انسان می تواند به آن دست یابد بدون توجه به اهداف و انگیزه های انسانی محدود می سازد. در حقیقت رفتار انسان در چنبره یک اکوسیستم محیطی و در چرخه آن معنا می یابد لذا انسان در این دیدگاه به مثابه موجودی بی اختیار است که مقهور آن اکوسیستم می باشد این دیدگاه امروزه به علت تحلیل محدودی که از ماهیت انسان دارد طرفداران کمی دارد و نمی توان آن را به عنوان یک نظریه معتبر جدی گرفت. آنچه روان شناسان امروزه و در این راستا، بیشتر علاقه مند به بررسی آن هستند این است که به واقع کدام رفتار انسان تحت تاثیر نیروهای ژنیتیک و وراثت و کدام یک تحت تاثیر شرایط جغرافیایی شکل می گیرد. به هر حال آنچه اینجا مورد بحث ما است این معنا از معینی گری نیست بلکه مفهومی از معینی گری است که در ارتباط با محیط کالبدی (معماری و طراحی شهری، طراحی فضای باز و غیره) مورد توجه است. به جهت اهمیت، به این مطلب بیشتر خواهیم پرداخت.

2 – 5 - معینی گری کالبدی

معینی گری معماری و یا به تعبیری جامع تر معینی گری کالبدی در یک تعریف ساده عبارت است از این معنا که با ایجاد دگرگونی ها در عناصر معماری محیط و یا توانش های آن می توان رفتار آدمی را به خصوص در سطح رفتارهای اجتماعی دگرگون ساخت. در اینجا جای تعجب نیست که معماران، طراحان شهری وحتی اصلاح طلبان اجتماعی از این نظریه که محیطهای ساخته شده نقشی اساسی در تعیین رفتارهای مردم و حتی عقاید و ارزشهای آن ها دارد حمایت کنند. طراحان و نظریه پردازان در اواخر قرن نوزدهم وابتدای قرن بیستم در تاثیر محیط بر رفتار مردم، برای دگرگونی در ساخت اجتماعی و روابط بین فردی آنها، تردیدی به خود راه ندادند. طراحی باغ شهرها که توسط ابترز هووارد به عنوان حرکتی اصلاح طلبانه در سامان بخشیدن به ساخت اجتماعی صورت پذیرفت مثال خوبی از اعتقاد به معینی گری کالبدی بود .

 

 در ابتدای قرن بیستم و در دهه های سی و چهل میلادی اصول طراحی مسکن در اروپا که توسط سیام ارائه شد بر این اصل استوار بود که با دگرگون ساختن محیط طراحی شده می توان رفتار آدمی را نیز با آن همساز نمود. این تفکر در معماری مدرن اصلی خدشه ناپذیر به نظر می رسید. لوکوربوزیه از  پیشگامان معماری و طراحی شهری مدرن بر این اعتقاد بود که با ارتقاء کیفیت محیط و یا دگرگون ساختن عناصر طراحی مسکن، معماران می توانند رفتارهای اجتماعی مردم را دگرگون ساخته و حتی از بروز ناملایمات اجتماعی بدین وسیله جلوگیری نمایند.

 این جمله از اوست که « معماری و انقلاب : از انقلاب می توان دوری جست».

سیاست انبوه سازی مسکن در بسیاری از کشورها فرض را بر تاثیر این فضاها بر رفتار آدمی استوار ساخته است. به نظر می رسد کشور ما نیز از این مقوله گریزی ندارد. سیاست ساخت «خانه کوچک» و انبوه سازی آن در ایران بدون نتایج روان شناختی آن در آینده از مسائلی است که ممکن است مردم را که اکنون تنها به ارضاء نیازهای اولیه خویش، به لحاظ مشکلات اقتصادی، می اندیشند و دیگر نیازهای انسانی را در حال حاضر از نظر دور می دارند در آینده دچار «بی علاقگی» به سکونتگاه خویش و لذا بی هویتی مکان سازد . برای اجتناب از این رویداد تاسف با راهی جز انجام پژوهش های نظام وار و تجربی روان شناختی از مردم در ارتباط با محیط روزمره زندگی شان نیست. سیاستها و طرحهای مسکن قبل از اینکه بر میزهای طراحی نهایی شوند، باید در محیط و در مقابل زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل آزمایش باشند. این در حالی است که بدون تردید مشکلات اقتصادی کشور می تواند بر کمیت و کیفیت فضاهای مسکونی تاثیر گذار باشد. مشکلات اقتصادی گرچه مهم هستند اما نمی توانند در مقابل بحرانهای روانی ناشی از تاثیر محیطهای ساخته شده نا مناسب بر مردم در اولویت اول برنامه ریزی مسکن قرار گیرند، تجربه «پروژه نواب» در تهران موید این مطلب است.

1.     تاثیر محیط بر افراد

روان‌شناسی محیطی به مطالعه نقشه‌های شناختی فرد در رابطه با محیطش می‌پردازد و ارزش‌ها، معانی و اولویت‌های محیطی را دنبال می‌کند. نقشه‌های رفتاری با توجه به ارتباط فعالیت‌ها به محیط، تهیه شده‌اند. در تکنیک‌های به کار رفته در تهیه این نقشه‌ها، از خط‌ها برای نشان دادن جهت حرکت، رنگ‌ها برای نشان دادن زمان مصرف شده و … استفاده می‌شود. به تازگی تلاش‌هایی برای مرتبط ساختن اولویت‌های محیطی به ویژگی‌های شخصیتی، نژادی و منش ملّی صورت گرفته است

 ● تأثیر محیط بر رفتار

فرض بر این است که محیط در سطوح مختلفی رفتار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رفتارهای آنی، تابعی از وضعیتی هستند که در آن اتفاق می‌افتند. برای مثال، آرایش مبلمان و اثاثیه در یک اتاق بر شیوة تعامل افراد در آن اتاق با یکدیگر، تأثیر می‌گذارد. شخصیت مردم یک کشور، توسط طبیعت و نوع محیطی که برای مدتی طولانی در آن زندگی می‌کنند شکل می‌گیرد. تفاوت‌های نژادی در شخصیت، تا حدّ زیادی، به تفاوت محیط‌هایی که مردم نژادهای مختلف برای چندین نسل در آن زیسته‌اند، بستگی دارد. (موس، ۱۹۷۶)

برای مثال، فرض بر این است که آب و هوا بر روی خلق و خوی انسان تأثیر می‌گذارد. آب و هوای سرد مردم را «فعّال» و «سختکوش» می‌کند. احتمال انجماد، باعث ایجاد حس ناامنی می‌شود و در یک محیط سرد، فرد باید به طور مداوم کار کند تا بدنش را گرم نگه دارد. مردمی که در نواحی سردسیر زندگی می‌کنند باید برای زندگیشان از قبل برنامه‌ریزی کنند، غذا و وسایل گرمایی ذخیره کنند و لباس‌ها و کفش‌های مناسب برای زمستان فراهم سازند. محیط نامساعد و دشوار، مردم را پرخاشگر و جسور می‌کند. مردم این گونه محیط‌ها آدم‌هایی عمل‌گرا بار می‌آیند و رویکرد آنان به محیط، *****گرانه، رقابت‌جویانه یا بهره‌بردارانه است. گفته می‌شود که علم و فناوری، نتیجه این نوع رویکرد به محیط است.

در نقطه مقابل، مردمی که در آب و هوای گرم زندگی می‌کنند، معمولاً آدم‌هایی «غیرفعّال» و «کم‌توجه» هستند. ویژگی این نوع خلق و خو، تنبلی و سستی است. کار کردن در مکان‌های بسیار گرم، به خاطر عرق کردن و زود خسته شدن، ناخوشایند است. در مناطق استوایی، فصل‌ها تفاوت چندانی با هم ندارند و استخراج منابع در طول سال آسان است. این نوع آب و هوا، گرایش به تسلیم شدن، دست برداشتن و پذیرفتن شرایط را تقویت می‌کند و رویکرد به محیط، همراه با ترس و خرافات است.

آب و هوای معتدل، مردمی با خلق و خوی «خالص» و «معتدل» بار می‌آورد. ویژگی این نوع خلق و خو، آگاهی از خود و رابطه با محیط است. زندگی این افراد در هماهنگی با محیط است و بینشی که نسبت به نقش محیط در بهبود زندگی دارد، باعث احساس نیاز به حفظ محیط طبیعی می‌گردد. ویژگی خلق و خوی معتدل، کل‌گرایی، شهودی بودن و متوازن بودن است.

حیوانات هنگامی که در محیط غیرطبیعی خود قرار بگیرند، رفتارشان آشفته و غیرعادی می‌شود. نشان داده شده است که حیوانات، نیازهای رفتاری متناسب با عادت‌های طبیعی خود دارند. برای مثال، خرس قطبی، که از رودخانه ماهی می‌گیرد نیاز به تحرّک داشتن برای ماهیگیری دارد. امّا در قفس، چنانچه فرصت ارضاء این نیاز را پیدا نکند، نشانه‌هایی از رفتار ناشی از گرسنگی را بروز خواهد داد، حتی اگر غذای کافی در اختیارش گذاشته شود. بسیاری از حیوانات در قفس، نشانه‌هایی از رفتار غیرعادی مثل بی‌اختیاری از خود بروز می‌دهند. افزایش جمعیت، فراتر از حدّ طبیعی نیز نوعی تغییر محیط محسوب می‌شود و به استرس ناشی از جمعیت می‌انجامد و باعث پرخاشگری و نقش رفتاری می‌گردد.

مطالعات بسیاری، تأثیرات مخرّب شهرنشینی بر روی رفتار انسانی را نشان می‌دهد. الگوهای رفتار غریزی انسان نیز در شرایط شهرهای شلوغ تغییر می‌کند. همچنین نشان داده شده است که وقوع بیماری‌های روانی با شهرنشینی افزایش یافته است. بیشترین میزان شیوع اسکیزوفرنی در مراکز شهرهاست. تنها یک پنجم جمعیت شهرهای بزرگ، نسبتاً به دور از نشانه‌های آسیب‌شناسی به سر می‌برند. نرخ جرم و جنایت در شهرهای بزرگ به مرز هشدار دهنده‌ای رسیده است و بسیاری از شهرهای عمده جهان به عنوان شهر جرم و جنایت شناخته می‌شوند. خشونت‌های فزاینده مادران نسبت به فرزندان و نرخ رو به رشد طلاق و تولد نوزادان نامشروع، نشانگر تغییر و فروپاشی الگوهای رفتار غریزی در انسان‌هاست.

روان‌شناسان محیطی همچنین به مطالعه اثرات محله‌های مختلف زندگی انسان مثل محله‌های کم ارتفاع و ویلایی، آپارتمانی، فقیرنشین و غیره بر پیدایش الگوهای رفتاری می‌پردازند. اثرات خصوصیات مختلف نهادها و سازمان‌ها بر روی رفتار کارکنان و همکاران، از دیگر موضوعات مورد مطالعه در روان‌شناسی محیطی است. پژوهش بر روی تأثیرات انزوا و محیط‌های یکنواخت و خسته کننده را نیز می‌توان در همین بخش قرار داد. ارگونومی یا مطالعه جنبه‌های مختلف محیط کار نظیر گرما، نور و غیره در ارتباط با کارایی و بهره‌وری نیز بخشی از روان‌شناسی محیطی را تشکیل می‌دهد.

تاثیر متقابل انسان و محیط از دیدگاه روانشناسی

انسان با توجه به نيازها، ارزشها و هدف هاي خود محيط را دگرگون مي كند و به طور متقابل تحت تاثير محيط دگرگون شده قرار مي گيرد، به ويژه تكنولوژي پيشرفته موجب مي شود تاثير انسان بر محيط شدت و سرعت يابد. برخي اين گونه دگرگوني سريع محيط را مخرب و موجب اخلال در نظام اكولوژيك« انسان ـ محيط» مي دانند و بر اين نكته تأكيد دارند كه هر نوع دگرگوني اساسي و عميق در محيط طبيعي، بايد با توجه به تاثير بلند مدت آن بر انسان و با پيش بيني نتايج مثبت و منفی آن انجام گيرد.

براي نشان دادن تاثير شرايط محيطي بر انسان، به اختلالات رفتاري افراد و گروه هايي اشاره مي شود كه در شهرهاي پرجمعيت سكونت دارند.

برخي ديگر از متفكران جنبه هاي مثبت تاثير تكنولوژي پيشرفته را نيز متذكر مي شوند و بر اين تاكيد دارند كه هر چند تكنولوژي پيشرفته در بسياري از موارد به بهداشت رواني و اجتماعي انسان ها آسيب مي رساند، ولي از سوي ديگر موجب بالا رفتن سطح زندگي آنان مي شود.

دگرگوني سريع محيط يكي از ويژگي هاي بنيادي زمان ماست. هر روز شهرها محله ها و بناهاي جديد ساخته مي شوند. اين گونه «قرار گاه هاي فيزيكي» برخي الگوهاي رفتاري نقش هاي اجتماعي نويني را بر ساكنان خود تحميل مي كنند يا برخي الگوها و معيارهاي رفتاري را تقويت و برخي ديگر را تضعيف مي كنند و به طور خلاصه جهت و ابعاد جديدي به رفتار ساكنان خود مي بخشند.

 

روان شناسي محيط چيست؟

در دهه هاي 60 و 70، پژوهش هايي كه به بررسي تاثير «محيط و انسان» اختصاص داده مي شدند، به عنوان بررسي هاي تخصصي رشته هاي «روان شناسي محيط»، «روان شناسي اكولوژيك» يا «علوم اكو رفتاري» منتشر مي شدند.

«گرامان» روان شناسي محيط را مكمل «روان شناسي عمومي» فاقد محيط مي داند و اشاره مي كند از آغاز پيدايش اين علم تا كنون، رشته هاي تخصص گوناگوني چون روانشناسي محيط» كشف مجدد و توجه ويژه به بعدي فراموش شده به چشم مي خورد. گرامان به اين نتيجه مي رسد كه در روان شناسي سنتي به ابعاد محيطي ـ‌ فرهنگي توجه كافي نشده است و اين پديده موجب پيدايش رشتة «روانشناسي محيط يا اكولوژيك» شده است.

ـ در بررسي هاي روان شناختي، محيط انسان را از محيط طبيعي وي جدا نمي كند، بلكه انسان را به عنوان بعدي غيرقابل تفكيك از شرايط محيط مورد پژوهش و بررسي قرار مي دهند. در روان شناسي محيط به آداب، رسوم، ارزش ها و معيارهاي اجتماعي و فرهنگي توجه مي شود. در گروه ديگري از بررسي هاي تخصصي براي تشريح علل پيدايش و هدف هاي روان شناسي محيط به جنبه هاي كاربردي توجه مي شود.

به طور مثال، اكنسبرگر (1976) به عدم موفقيت اكثر برنامه هاي عمراني اشاره مي كند كه به وسيلة‌ جهان غرب براي كشورهاي جهان سوم تهيه مي شود. وي علت اين شكست ها را در مرحلة تهيه و اجراي برنامه هاي فوق جستجو مي كند و عقيده دارد علت اصلي شكست ها اين است كه برنامه ريزهاي غربي از ديدگاه محدود خود به قضاوت مي پردازند. اكنسبرگر عقيده دارد براي رفع مشكل فوق لازم است پژوهش هاي «بين فرهنگي» و «محيطي» متعدد انجام گيرد تا بتوان با توجه به شرايط و داده هاي فرهنگي و «محيطي»  برنامه هاي مناسب تري ارائه داد.

(جيفورد (1997) روان شناسي محيط را« بررسي متقابل بين فرد و قرارگاه فيزيكي وي» تعريف مي كند. به عقيدة وي، در چنين تأثير متقابلي، فرد محيط را دگرگون  مي كند و هم زمان، رفتار و تجارب وي به وسيلة محيط دگرگون مي شود.

 

 

تعريف «قرارگاه فيزيكي»

در روان شناسي محيط، رفتار را در چهارچوب قرارگاه فيزيكي مورد بررسي و پژوهش قرار مي دهند. به طور مثال، يك مدرسه يا آموزشگاه قرارگاه فيزيكي محسوب مي شود و داراي ويژگي هاي زير است.

هر آموزشگاه به عنوان قرارگاهي فيزيكي، تابع عوامل متعدد است: كيفيت كادر آموزشي، سياست هاي اداري آموزشگاه، فلسفه و هدف هاي آموزش، ويژگي هاي دانش آموزان و همچنين شرايط فيزيكي و معماري محيط آن. دانش آموزان به گونه هاي نا همانند به چنين محيطي پاسخ مي گويند و از قرارگاه هاي گوناگون آن استفاده مي كنند. دانش آموزان مجبورند تحت نظم و مقررات پيش بيني شده معيارهايي را بپذيرند، رفتار افرادي را كه در چنين نظام هاي باز و پويا قرار مي گيرند، نمي توان بدون در نظر گرفتن تاثير نظام هاي اجتماعي كلي تر و دربرگيرنده (مانند شهري كه آموزشگاه در آن است و ارزش ها و معيارهاي فرهنگي اجتماعي خاص آن شهر) و همچنين نظام هاي جزيي تر ديگر (مانند نظام تربيتي و سطح اقتصادي خانوادة دانش آموز) پيش بيني كرد. زيرا هر آموزشگاه خود درون قرارگاه فيزيكي گسترده تري مانند منطقه اي از يك شهر يا خود شهر و همچنين يك كشور و ... واقع مي شود. پس براي بررسي رفتار، لازم است به تعامل ابعاد گوناگون قرارگاه ها در همة سطوح توجه شود.

قرارگاه فيزيكي به معني فضاي فيزيكي با هدف هاي كاربردي و سازماني تعريف شده به كار مي رود؛ مانند بيمارستان كه محل معاينه و مداواي بيماران است يا كلاس درس كه محل تولد تدريس و تعليم است.استفاده از مفهوم قرارگاه فيزيكي بيانگر اين نكته است كه در بررسي هاي روان شناسي محيط، انسان خود يكي از عوامل تشكيل دهندة محيط محسوب مي شود. زيرا فرض بر اين است كه رفتار وتجارب انسان را نمي توان بدون توجه به شرايط محيطي و به طور جداگانه مورد بررسي قرار داد.  به طور خلاصه در روانشناسي محيط، رفتار در تعامل با ابعاد فيزيكي ـ معماري يا نمادي محيط مورد بررسي قرار مي گيرد.

                                             

نقش واهمیت شرایت محیطی ازدیدگاه مکاتب مختلف روانشناسی

 

   در تاريخ روان شناسي با پژوهشگراني آشنا مي شويم كه در مراحل اوليه پيشرفت اين رشته، به تاثير عوامل محيطي بر رفتار توجه كرده اند، مانند هلپاخ آلماني كه حدود 100 سال پيش، گسترش بي روية مكتب «وونت» و پژوهش هاي آزمايشگاهي را مورد انتقاد قرار داده و به بررسي تاثير شرايط محيطي بر رفتار پرداخته است. وي داده هاي محيطي را در سه نوع زير تفكيك مي كند:

1 ـ «محيط طبيعي» مانند خاك، هوا ، نور، جنگل و ...، كه انسان و رفتار وي را تحت تاثير قرار مي دهد و به وسيلة‌انسان دگرگون مي شود.

2 ـ‌ «محيط اجتماعي» كه موضوع بحث روانشناسي اجتماعي است.

3 ـ «محيط فرهنگي» كه شامل كتاب ها، كتابخانه ها، قوانين، دولت ها و بناها و شهرها مي شود. محيط فرهنگي به وسيلة انسان ايجاد شده و تاريخ را منعكس مي كند.

اكنون با پيشرفت روان شناسي محيط بحث و بررسي اين گونه نظريه هاي نسبتاً قديمي نيز از سر گرفته شده است. «تاثير عوامل و شرايط محيطي در مكاتب مهم رشتة روان شناسي بررسي اجمالي فرضيه هاي سه مكتب «روان شناسي عمقي»، «رفتارگرايي» و «گشتالت» كه منشأ پيدايش ديگر نظريه هاي رشتة روان شناسي علمي هستند.

 

روان شناسي عمقي يا روانكاوي

فرويد موسس مكتب روان شناسي عمقي يا روانكاري است. عقيدة وي بر اين است كه رفتار انسان تحت تاثير غريزه هاي «عشق و زندگي ـ‌ مرگ و نيستي» قرار مي گيرد. اميال جنسي از «بن» يا «نهاد» سرچشمه مي گيرند و تا زماني كه به «من» كه در سطوح نيمه هشيار و هشيار قرار دارد راه نيافته اند، به طور ناهشيار باقي مي مانند. «خود» يا «من» نمايانگر واقعيت هاي جهان خارج است جهان خارج شامل ابعاد فيزيكي و اجتماعي محيط است.پس در روان شناسي عمقي، ابعاد محيط از نظر مهار كردن يا تشفيق اميال جنسي اهميت دارند و در اين حد مورد توجه قرار ميگيرد. به طور مثال، فرايند رشد كودك تحت تاثير شرايط محيط اجتماعي (والدين، دوستان، معلم ...) و همچنين ابعاد فيزيكي ـ‌ معماري محيط قرار مي گيرد. ويژگي هاي معماري محل سكونت به اختفاي روابط جنسي والدين كمك مي كند و در نتيجه در رشد جنسي و عقده هاي رواني كودك موثر است. همچنين شرايط و موانع محيطي (ارزش هاي فرهنگي) موجب مي شود فرد از مكانيزم هاي دفاعي رواني مانند تصعيد و غيره استفاده كند.

يونگ (1962) عقيده دارد همانگونه كه تحول و تكامل بدن انسان داراي ميليون ها سال تاريخ است، نظام رواني فرد نيز داراي چنين گذشته اي است و همان طور كه هر عضو بدن به گونه اي نمايانگر اين رشد وتحول تاريخي است، فعاليت هاي رواني نيز (مثلاً خواب و رويا) گذشتة تاريخي ـ‌ رواني را منعكس مي كند. «من» كه «نيمه هشيار»‌است بر چنين مبناي پيچيده اي قرار دارد.

يونگ (1952) عقيده دارد واقعيت ها محدود به داده هاي فيزيكي نيستند، بلكه واقعيت هاي رواني نيز وجود دارد و واقعيت هاي مذهبي از اين نوع هستند.

روان شناسي رفتارگرايي

اغلب پژوهش هاي مكتب رفتارگرايي محدود به جنبه هايي از رفتار مي شود كه قابل مشاهده و اندازه گيري هستند. «محيط» نيز، به عنوان مجموعه اي از محرك ها، با توجه به پاسخ هايي كه از سوي ارگانيزم ارائه مي شود، مورد بررسي قرار مي گيرد.

بيشتر پژوهش هاي اين مكتب در آزمايشگاه  روان شناسي و به منظور بررسي پيوندهاي بين محرك هاي ساده و قابل ضبط و پاسخ هاي قابل اندازه گيري انجام مي گيرد. بدين دليل نيز، واحدهاي بزرگ تر و كلي تر و جريان رفتاري، مانند يك خانم خانه دار در آشپزخانه يا رفتار دانش آموز در مدرسه، جايي در پژوهش هاي اين مكتب ندارد.

مكتب گشالت

  ايتلسون (1974) دو مكتب رفتارگرايي و گشتالت را تز و آنتي تز همديگر مي نامد، يكي از مهمترين اختلاف هاي اين دو مكتب اين است كه طرفداران مكتب گشتالت معتقدند پديده ها و رويدادهاي مركب و همچنين رفتار را نمي توان به اجزاي ساده (به عنوان مثال تداعي هاي   ) تجزيه كرد، زيرا تركيب و هيئت هر پديدة‌مركب (يعني گشتالت آن) متفاوت از مجموع اجزاي آن است. پس رفتار و فرايندهاي پاية رواني از قبيل ادراك، شناخت، احساس و تفكر را نيز نمي توان به اجزاي تشكيل دهندة آنها مانند «پيوندها» تجزيه كرد.پژوهشگران مكتب گشتالت بيش از ديگر مكاتب به شرايط محيط (به معني جامع آن) توجه دارند، كوفكا (1935)، از بنيانگذاران اين مكتب، محيط را به دو نوع «جغرافيايي» و «رفتاري» تفكيك ميكند. «محيط جغرافيايي» به معني «محيطي كه به طور عيني وجود دار» و «محيط رفتاري» بدان گونه كه «به وسيلة فرد تجربه مي شود» به كار مي رود.

يك نفر ممكن است از يك محيط جغرافيایي در دو مقطع زماني، دو نوع ادراك و تجربة مختلف بيابد. به طور مثال، يك بار براي گردش و تفريح و بار ديگر براي معالجة يكي از نزديكان خود از شهرستان به تهران مي آييم. اگر براي سير و سياحت به تهران آمده باشيم، ممكن است مشكلات رفت و آمد و سر و صداي شهر را ناراحت كنده نيابيم و كوشش كنيم دوران اقامتمان در تهران طولاني تر شود. اگر براي معالجه به تهران آمده باشيم، احتمالاً مشكلات رفت و آمد را به زحمت تحمل مي كنيم.

«محيط جغرافيايي» بخشي از «محيط رفتاري» است، زيرا ويژگي هاي محيط جغرافيایي نيز شناختي را كه از محرك ها و رويدادها حاصل مي شود متاثر مي سازد. دخالت محيط جغرافيايي در محيط رفتاري از يكسو و اكتسابات و تجارب مشترك افراد حين اجتماعي شدن از سوي ديگر موجب مي شود در محيط رفتاري افراد و گروه ها جنبه هاي مشترك به وجود آيد.

روان شناسي ميدان

   «نظريه» داروين بيان كرده است كه از پژوهشگران مكتب گشتالت به شمار مي آيد.  لوين در چهارچوب نظرية‌ خود محل و موقعيت مشخصي براي ابعاد محيطي در نظر گرفته است. وي عقيده دارد رفتار تابع تاثير متقابل عواملي است كه از فرد از يك سو و از محيط از سوي ديگر، سرچشمه مي گيرند. وي براي بيان پديدة حاصل از تاثير متقابل عوامل فردي و محيطي از مفهوم «فضاي زيستي» استفاده مي كند.

يكي از مهم ترين مباني اين نظريه چنين است: رفتار تابع ويژگي هاي فضاي زيستي است. به بيان ديگر رفتار تابع تاثير متقابل ابعاد «شخصيتي» و «محيطي» است. در اين نظريه «محيط» به معني داده هاي محيطي ادراك شده به كار مي رود، يعني محيطي كه تحت تأثير عوامل روان شناختي قرار گرفته است و نه محيطي كه به طور عيني وجود دارد.

لوين (1963) تأكيد مي كند، هر گاه بخواهيم رفتار كسي را پيش گويي كنيم بايد از علايم رياضي استفاده كنيم تا همة عوامل موجود در «ميدان رواني» منعكس شود. به طور مثال، نيازها به رفتار سازمان مي بخشند و داراي جهت و شدت معيني هستند. شدت و جهت نيازها را مي توان به وسيلة «بردار» بيان كرد (علاقه به خواندن كتاب يا خوردن شيريني با بردار مثبت و نداشتن علاقه به شركت در يك امتحان با بردار منفي نشان داده مي شود.)

اگر معلمي بخواهد رفتار كودكي را در مدرسه پيش بيني كند بايد به ويژگي هاي ميدان رواني وي توجه كند. در اين ميدان، عواملي چون همكلاسي ها، دوستان، هدف هاي آگاه و ناخودآگاه و همچنين رويدادها و ترس هاي كودك دخالت دارند. هر گاه معلم  بخواهد با استناد به «ميدان رواني» خود قضاوت كند، دچار اشتباه خواهد شد.

علاوه بر جنبه هاي اختصاصي ميدان مانند هدف ها (ارزش ها و معيارها و نيازهاي فردي و ...)، جنبه هاي عمومي «ميدان رواني» نيز حائز اهميت است، مانند جو كلي كه ممكن است دوستانه، غير دوستانه يا مثلاً آشفته باشد

روانشناسي تفاوتهاي فردي

 

  تعريف روانشناسي تفاوتهاي فردي-خاستگاه و تاريخچه روانشناسي تفاوتهاي فردي-علل تفاوتهاي فردي(1)(2)

موضوع جلسه، تعريف روانشناسي تفاوتهاي فردي، انواع تفاوتها و تفاوت روانشناسي تجربي با روانشناسي تفاوتهاي فردي مي باشد.

 

  تعريف روانشناسي تفاوتهاي فردي

يکي از شاخه هاي تخصصي روانشناسي جديد، روانشناسي تفاوتهاي فردي است که همانند ساير شاخه هاي روانشناسي، موضوع، هدف و روش خاصي دارد. روانشناسي تفاوتهاي فردي به مطالعه تفاوتهاي افراد و گروهها مي پردازد.  

 

  تفاوتهاي افراد به دو دسته تقسيم مي شوند:

1- تفاوتهاي بين فردي

2- تفاوتهاي درون فردي

انسانها از لحاظ ويژگيهاي جسماني مثل قد ، وزن و رنگ چشم و خصوصيات رواني از قبيل هوش و شخصيت ، تفاوتهايي با يکديگر دارن که اين تفاوت بين افراد را تفاوتهاي بين فردي مي نامند .

تفاوتهاي بين فردي در زمينه هاي مختلف مشاهده مي شوند و تأثير بسزايي بر کار و عملکردهاي انسانها مي گذارد و به همين علت ، در زمينه موفقيت هاي تحصيلي و شغلي نيز مهم مي باشند .

توانايي هاي مختلف در يک فرد ، يکسان نبوده و هر فرد در برخي زمينه ها داراي استعداد خوب و در زمينه هاي ديگر استعداد متوسط يا ضعيف دارد . به تفاوتهاي موجود در تواناييها و استعدادهاي مختلف در يک فرد ، تفاوت هاي درون فردي اطلاق مي شود . براي مثال ، ممکن است فردي در زمينه يادگيري زبان انگليسي استعداد خوبي داشته باشد ، اما در زمينه يادگيري رياضيات دچار مشکل باشد .
 

 

  تفاوتهاي درون گروهي و بين گروهي

تفاوت عملکرد افراد در گروههاي مختلف ، تفاوت بين گروهي نام دارد . براي مثال ، تفاوت دختران و پسران ، تفاوت کودکان شهري و روستايي از اين قبيل مي باشد .

البته در هر گروه نيز افراد تفاوتهايي با يکديگر دارند که اين ، تفاوت درون گروهي نام دارد . براي مثال ، تفاوت دانشجويان سال اول رشته روانشناسي ، تفاوت دختران با هم يا تفاوت نوجوانان با يکديگر !

به طور کلي مي توان گفت که موضوع مورد مطالعه روانشناسي تفاوتهاي فردي ، مطالعه تفاوتهاي بين فردي ، درون فردي ، درون گروهي و بين گروهي است .

موضوع روانشناسي تفاوتهاي فردي ( مطالعه تفاوتهاي افراد ) در ارتباط با روانشناسي تجربي به صورت زير مطرح مي شود :

روانشناسي تفاوتهاي فردي با استفاده از روش آزمون ، به شناسايي تفاوتهاي فردي مي پردازد ، در حالي که روانشناسي تجربي با استفاده از روش آزمايش ، موضوع خود را مطالعه مي کند .

در روانشناسي تجربي ، تأثير موقعيتهاي مختلف را بر رفتار افراد مورد مطالعه قرار مي دهند و معمولاً فرايندهاي کلي مانند حافظه ، يادگيري و نظريه هاي کلي آنها با استفاده از روش آزمايش مطالعه مي شوند ، در حالي که روانشناسي تفاوتهاي فردي با استفاده از آزمونهاي مختلف ، رفتار افراد را در شرايط و موقعيت يکسان مورد بررسي قرار مي دهد.

روانشناسي تفاوتهاي فردي در صدد است که نشان دهد افراد حتي در شرايط يکسان نيز تفاوتهايي با يکديگر دارند که اين رفتارها ، موضوع روانشناسي تفاوتهاي فردي است . در صورتي که روانشناسي تجربي در پي آن است که نشان دهد شرايط بر رفتار افراد تأثير مي گذراند و تغيير شرايط ، تغيير رفتار را به همراه دارد .

روانشناسي تفاوتهاي فردي ، مانند کل روانشناسي ، رفتار را مورد بررسي قرار مي دهد ، اما در اين مورد بيشتر به عمل تأکيد دارد .

براي مثال، هنگامي که مي گوييم : يادگيري توزيعي و يادگيري فشرده تأثير متفاوتي بر افراد دارند، اين امر توسط روانشناسي تجربي مطالعه مي شود ، اما بين افرادي که يادگيري توزيعي دارند نيز تفاوتهايي مشهود است که اين موضوع ، مورد مطالعه روانشناسي تفاوتهاي فردي است .
 

 

  خاستگاه و تاريخچه روانشناسي تفاوتهاي فردي

در اين بخش ، به نگرش ملل مختلف در مورد تفاوتهاي فردي و مطالعات علمي در اين مورد مي پردازيم .

آگاهي از وجود تفاوتهاي فردي بين انسانها ، شايد قدمتي به اندازه خلقت انسان داشته باشد زيرا انسانهاي اوليه نيز که در غارها و جنگلها زندگي مي کردند از پديده تفاوتهاي فردي بين انسانها آگاه بودند و بر اساس تفاوتهاي فردي ، تقسيم کار مي کردند .

براي مثال ، دسته اي از افراد ، شکارچي و عده اي ديگر تهيه کننده هيزم و خوراک بودند .

مسأله تفاوتهاي فردي در ايران کهن و ملل مختلف نيز مطرح بوده است . براي مثال ، قوم آريايي ايراني به سه گروه: جنگاوران ، برزگران و مغان تقسيم مي شدند .

افلاطون ، مردم را از لحاظ استعداد به سه گروه طلا ، نقره و مس تقسيم مي کند . وي با بيان دسته بندي به تفاوتهاي فردي بين انسانها اشاره مي کند يا مولوي با بياني بسيار ساده ، وجود تفاوتهاي فردي را اين گونه عنوان مي کند :

هر دو گر يک نام دارد در سخن// ليک فرق اين حسن تا آن حسن
يا
هر کسي را بهر کاري ساختند// ميل آن را در دلش انداختند
 

بنابراين ، ملل مختلف در طول تاريخ از وجود تفاوتهاي فردي بين انسانها آگاهي داشته و آنهارا طبقه بندي مي کردند ، اما اين نوع تقسيم بنديها دقيق ، عيني و علمي نبوده اند ، لذا چاره اي جز اين نبود که تواناييها را به دو صورت علمي اندازه بگيرند و تفاوتهاي فردي را به دقت تعيين کنند و براي انجام هر کار ، فرد مناسبي را بگمارند . در اين راستا ، تعدادي از انسانها با نبوغ خود توانستند موجب پيشرفت علم روانشناسي تفاوتهاي فردي شوند .

در مورد شروع مطالعه علمي تفاوتهاي فردي ، اختلاف نظر بسياري وجود دارد. اکثر روانشناسان معتقدند حادثه اي که در سال 1796 ميلادي در رصدخانه " گرينويچ " انگلستان اتفاق افتاد ، نقطه عطفي در مطالعه علمي تفاوتهاي فردي مي باشد .

اين رصدخانه ، رئيس دانشمندي به نام " مسکلين " و دستياري به نام " کينه بروک " داشت . کينه بروک در رديابي عبور يک ستاره از مقابل عدسي دوربين هميشه مرتکب يک ثانيه خطا مي شد و به همين علت نيز اخراج شد .

در سال 1816 ميلادي ، " بسل " ، ستاره شناس آلماني پس از خواندن اين داستان ، به اين فکر افتاد که اين خطا نبايد در اثر سهل انگاري بوده باشد و واقعيت ديگري در پشت اين مسأله نهفته است ، لذا تخمين هاي خود را با تخمينهاي ساير همکارانش مقايسه کرد و همان يک ثانيه تفاوت را ديد . وي همچنين متوجه شد که تخمينهاي افراد در زمانهاي مختلف تغيير مي کند . او به دنبال اين بررسي ، معادله اي تحت عنوان معادله شخصي را ارائه مي دهد . منظور از معادله شخصي اين است که ادراک هر فرد در اثر حالات رواني و نگرشهاي او تغيير شکل مي يابد .

بنابراين ، از اين تاريخ به بعد ، مطالعه علمي تفاوتهاي فردي شروع مي شود .

اما عده اي معتقدند که مطالعه علمي تفاوتهاي فردي ، توسط نظريه تکاملي " داروين " شروع شده است . داروين در کتاب خود با صراحت به تفاوتهاي فردي اشاره مي کند و مي گويد : " افراد يک نوع جاندار ، خصوصيات فردي متفاوتي دارند و خصوصيات فردي مساعد موجب بقا مي شود " . داروين ، باقي ماندن افراد داراي خصوصيات مساعد را انتخاب طبيعي مي نامد .

برخي معتقدند که آغازگر مطالعات علمي تفاوتهاي فردي ، " ژان ژاک رو سوي " فرانسوي است و به همين دليل او را پدر تعليم و تربيت نوين ناميده اند .

روسو ، نظرياتي در مورد آموزش و پرورش ارائه داد و در اثر افکار تازه او ، نظام آموزش و پرورش از معلم محوري به شاگرد محوري تبديل شد . علاوه بر اين ، افراد ديگري نيز موجب گسترش علم تفاوتهاي فردي شدند . يکي از اين افراد " فرانسيس گالتون " بود که امروزه وي را پدر روانشناسي تفاوتهاي فردي مي دانند .

گالتون با مطالعه افراد نابغه ، معتقد بود که نبوغ در بين انسانها ارثي است . مردان نامي اغلب اجدادی نامي داشته اند ؛ البته او دو عامل وراثت و محيط را در بوجود آمدن تفاوتهاي فردي موثر مي داند .

" مک لين کتل " نيز با ابداع اولين آزمونها ، سطح و زمان واکنش را اندازه گرفت و بر اساس ده آزمون خود به اندازه گيري تفاوتهاي فردي پرداخت .

" آلفرد بينه " ، اولين آزمون هوش را تهيه کرد و از آن زمان به بعد بود که ديگران توانستند تفاوتهاي فردي را به طور علمي و دقيق مورد بررسي قرار دهند .
 

 

  علل تفاوتهاي فردي (1)

عوامل بسياري در ايجاد تفاوتهاي فردي دخالت دارند که از آن جمله می توان به وراثت و محيط اشاره کرد . برای مثال ، در مقابل کودکي که تازه به دنيا آمده است ، اطرافيان دو واکنش کاملأ متفاوت نشان مي دهند ؛ بعضي تلاش مي کنند ويژگيهايي را در وجود او بيابند که اجداد او را به خاطر مي آورد و بعضي ديگر مي کوشند تا ويژگيهايي بي همتا و منحصربه فرد در او پيدا کنند و ببِشتر تأکيد بر تفاوتها دارند ، ولی از آنجا که تشابه ها بيشتر از تفاوت ها ما را تحت تأثير قرار مي دهند ، تأکيد ما بيشتر بر شباهتها ، به خصوص شباهت هاي جسماني بين والدين و کودک می باشد .

جاي ترديد نيست که با مشاهده شباهتهاي جسماني ، حکم مي کنيم که اين فرد چه ويژگيهايي خواهد داشت و رفتار ما با او بايد چگونه باشد ، يعني هنگامي که مي گوييم : فلانی اين صفت را از پدرش به ارث برده ، منظورمان اين است که

١- نمي توان صفت مورد نظر را تغيير داد .

٢- مادر کودک در ايجاد آن صفت سهمي نداشته است ،

٣- اين کودک متفاوت از ساير کودکان است و بنابراين ، رفتار ما نيز بايد با او متفاوت از ديگران باشد .

متأسفانه از ديدگاه مردم ، وراثت عامل اصلي ايجاد تفاوتهاي فردي است ، اما روانشناسان با اين نظر مخالف بوده و معتقدند که تعامل وراثت و محيط نقش اصلي را در ايجاد تفاوتهاي فردي به عهده دارند .

برای مثال ، نطفه بدون محيط نمي تواند به رشد ادامه دهد و محيط نيز بدون وراثت نمي تواند انساني را پرورش دهد . پس در ايجاد تفاوتهاي فردي ، هر يک از عوامل وراثت و محيط نقش بنيادي دارند و بايد به کشف تعاملي و متقابل آنها وقوف کامل داشت .

در اين راستا ، روانشناسان خانواده هايي را مطالعه کرده اند که استعداد خاصي مثل هوش يا نبوغ در آنها به صورت ارثي از نسلي به نسل ديگر انتقال پيدا کرده و در مقابل ، افراد باهوشي را يافته اند که در اجداد آنها هيچ فرد نابغه اي نبوده است . اين حقيقت بيانگر آن است که توارث و محيط در ايجاد تفاوتهاي فردي نقش بسزايي دارند .

روانشناسان تاًثير وراثت را از طريق مطالعه همبستگي بين هوش افراد مختلف بررسي مي کنند . از يک طرف ، شباهتهاي زيادي بين هوش والدين و فرزندان آنها وجود دارد و دوقلوهاي يکسان نيز از نظر ضريب هوشي همبستگي بسيار بالايي با يکديگر دارند و از طرف ديگر ، تفاوتهاي چشمگيري بين فرزندان خانواده ها يا بين والدين و فرزند خوانده ها به دست آورده اند و تفاوت هوشي بين دوقلوهاي غير يکسان بيشتر از دوقلوهاي يکسان است . در واقع اين امر نشاندهنده دخالت وراثت است ، اما چون همبستگي ها کامل نيست ، محيط تأثير بيشتري بر آنها دارد .

در مورد اثر وراثت بر تعدادي از صفات شخصي و برخي از انواع اختلالات رواني نيز تحقيقات بسياري انجام گرفته است . اين تحقيقات تفاوتهاي کمتري را از نظر پريشاني شخصيت بين دوقلوهاي يکسان نشان داده است به اين معنا که ، وراثت در انتقال بيماريها نقش موثري دارد.
 

 

  علل تفاوتهاي فردي (2)

در اين بخش ، در زمينه علل پيدايش تفاوتهاي فردي به مباحث وراثت و محيط و اثرات آنها در شکل گيري صفات مختلف مي پردازيم .

روانشناسان در مطالعه تأثير محيط در ايجاد تفاوتهاي فردي ، از روشهاي مشابهي همچون پژوهشها و آزمونهاي مختلف استفاده مي کنند .

عده اي عامل محيط را در ايجاد تفاوتهاي فردي موثر مي دانند . برای مثال مورچه ها بر اساس بوي بدن خود ، افراد گروه را شناسايي کرده و رفتار مناسبي به آنها نشان مي دهند .

از آنجا که به دليل مسائل اخلاقي نمی توان انسان را دچار محروميتهاي خاصي کرده ، اکثر مطالعات بر روي حيوانات انجام مي گيرد و بعداً به انسان تعميم مي يابد .

البته در مورد انسان نيز گاهي اوقات از کودکاني که بنا به دلايل متفاوت از زندگي خانوادگي محروم شده اند ، استفاده مي کنند و بدين ترتيب ، عامل محيط و نقش آن در شکل گيري صفات مختلف را مورد بررسي قرار مي دهند .

اهميت محيط و تجارب اوليه دوران کودکي به اندازه اي است که حتي يکي از روانشناسان ، به مسأله نقش پذيري در مورد برخي از حيوانات اشاره مي کند .

منظور از نقش پذيري ، وابستگي اجتماعي دائمي حيوان به والدين خود يا اشياء محيطي است که معمولاً يادگيريهاي اوليه را به وجود مي آورد و موجب رفتار مناسب بزرگسالي است.

نقش پذيري داراي يک دوره حساس است که معمولاً بين 12 تا 24 ساعت اوليه زندگي مي باشد و چنانچه در اين مدت به طور صحيح انجام گيرد ، تداوم مي يابد و در غير اين صورت ، ممکن است به جاي والدين ، افراد ديگري جايگزين آنها شوند . براي مثال ، اردکها در 24 ساعت اول زندگي که سر از تخم بيرون مي آورند ، هر شيء متحرکي را به عنوان والدين خود مي دانند و دنبال مي کنند و به او وابسته مي شوند .

" لورنس " ، اولين کسي بود که پديده نقش پذيري را در مورد اردکها مطالعه کرد . وي در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد که يادگيريهاي اوليه زندگي ، تأثير بسياري در شکل گيري صفات مختلف فرد دارد .

به منظور مطالعه اثر يادگيري در شکل گيري صفات شخصيتي ، آزمايشهاي مختلفي صورت گرفته است . برای مثال ، ميمونهايي که در تاريک بزرگ شده اند ، سگهايي که در انزوا بزرگ شده اند يا کودکاني که در جنگل رها شده اند.، جزء اين دسته می باشند .

پس از بررسي ها مشخص شد که رشد حرکتي ميمونهايي که در تاريکي بزرگ شده بودند نسبت به ميمونهاي طبيعي دچار تأخير است ، يعني از لحاظ راه رفتن ، دير راه مي روند و در واکنش به محرکهاي درد آور ، پاسخهاي نامناسبي نشان مي دهند .

اين پژوهشها در مورد انسانها نيز نشان داده است چنانچه انساني حداکثر تا سن شش سالگي زبان را ياد نگيرد ، احتمال زبان آموزي براي وي پس از اين سنين بسيار محدود مي باشد . برای مثال ، کودک دو ساله اي که او را در جنگلهاي " آويرون " پيدا کردند ، رفتارهايي مشابه گرگها داشت ، با دست غذا مي خورد ، روي دست و پا راه مي رفت ، زوزه مي کشيد و علي رغم آموزشهای مستمر به اين کودک ، موفقيت چنداني به دست نيامد . در واقع اين امر بيانگر آن است که محيط اوليه ، تأثير بسيار زيادي بر رفتارها و توانمنديهاي فرد دارد .

در همين راستا ، دختر بچه اي که از قبايل " گاياگيل " پرو به اروپا آورده شد و در آن محيط به دليل سن پائين خود ، فرهنگ اروپايي را ياد گرفت ، موفق به ادامه تحصيلات شد ، سه زبان ياد گرفت و ... بنابراين ، تأثير محيط بر فرد بسيار مهم بوده و مي تواند اثرات مثبت و منفي بسياري به جاي بگذارد و يکي از عوامل مهم در شکل گيري تفاوتهاي فردي است .
 

منابع:

http://memar-babol.blogfa.com/post-45.aspx

http://memar-babol.blogfa.com/post-25.aspx

http://forum.irantrack.com/thread72336.html

http://fa.wikipedia.org

http://www2.irib.ir

http://forum.pacyrus.com/showthread.php?t=3764

  www.surrey.ac.uk/psychology/staffld.uzzell.html

  www.web.gc.cuny.edu/psychology/environmental.html

 

  نوشته شده در  شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت ۱۳:۱۳ بعد از ظهر  توسط A.H  | 

بازيگر نقش «جومونگ» با توضيح اين كه «يكم اكتبر «روز نظامي» در كشور كره و روز تولد اوست» گفت: چون در اين روز به دنيا آمدم پدر و مادرم نام «ايل گوك» را براي من انتخاب كردند.

به گزارش ايسنا، ‌سونگ ايل‌گوك در نشست خبري امروز 27 مرداد ماه در تالار همايش‌هاي صداوسيما با بيان اين كه «جومونگ» در كشور كره نيز واقعا معروف است ادامه داد: تا به حال چند سريال تاريخي مانند «جواهري در قصر» در كره‌جنوبي ساخته شده است، ولي مانند «جومونگ» با بازتاب مخاطب مواجه نشده است. در واقع «جومونگ» موسس سلسله گوگوريو است كه همزمان با سلسله هخامنشيان در ايران است. با ساخت اين سريال، لباس محلي آن زمان با «جومونگ» در يك سريال به نمايش درآمد.

 


 


اين بازيگر در پاسخ به اين پرسش كه آيا فيلم‌ها و سريال‌هاي ايراني در كره پخش مي‌شود و آيا به بازي در كنار كدام يك از بازيگران بين‌المللي علاقمند است؟ اظهار كرد: اكنون متوجه شدم كه سريال «امپراتور دريا» نيز در ايران پخش شده است و از اين بابت خوشحالم. چون اين مجموعه براي من اثر مهمي محسوب مي‌شود. در كره تا به حال سريال‌هاي ايراني پخش نشده است، ولي چند فيلم سينمايي مانند «بچه‌هاي آسمان» روي آنتن رفته است.

او اضافه كرد: تمام بازيگران، كارگردانان و هنرمندان، معلم من هستند؛ و بايد از آن‌ها بياموزم. بنابراين نمي‌توانم از بين آن‌ها يك فرد را انتخاب كنم و آرزومندم كه بتوانم با همه آن‌ها همكاري كنم.

 


 


سونگ در پاسخ به اين پرسش كه آيا نسخه‌ي دوبله شده به فارسي «جومونگ» را ديده است، گفت: متاسفانه هنوز اين نسخه را نديدم. ولي علاقه‌ي زيادي به ديدن گوينده‌ي نقش «جومونگ» و شنيدن صداي او دارم.

 


 


او با اشاره به دوبله «افسانه جومونگ» به زبان چيني اظهار كرد: از طريق يكي از دوستانم متوجه شدم كه اين سريال به زبان چيني دوبله شده است. وقتي آن را ديدم برايم بسيار جالب و در عين حال خنده‌دار بود. البته كيفيت آن به گونه‌اي بود كه چند روز گريه مي‌كردم و نمي‌توانستم بخوابم. البته اميدوارم دوبله‌ي اين سريال به فارسي اين گونه نباشد.

بازيگر سريال «امپراتور بادها» درباره توليد فيلم و سريال در كره گفت: در كره در سال بيش از 100 فيلم و سريال ساخته مي‌شود كه با يكديگر رقابت دارند.

 


 


او با بيان اين كه ايران تاريخ و تمدن عظيمي دارد، اظهار كرد: من به اين مورد اهميت زيادي مي‌دهم. البته ايراني‌ها به داستان‌هاي قهرماني خيلي معروف هستند. «جومونگ» هم داستان يك قهرمان است، بنابراين بين او و داستان‌هاي ايراني شباهت‌هايي وجود دارد.

سونگ درباره‌ي علت موفقيت سريال «جومونگ» گفت: نكات مختلفي براي موفقيت اين سريال وجود دارد؛ داستان اين مجموعه يكي از آن‌ها است؛ همين مساله باعث موفقيت اين مجموعه در ايران و كره شده است.

او اضافه كرد:‌ شنيده‌ام ترافيك تهران سنگين است. البته در كره هم چنين وضعيتي وجود دارد و در زمان پخش سريال «جومونگ» اين ترافيك كاهش مي‌يابد.

اين بازيگر در پاسخ به اين پرسش كه آيا در زمينه تئاتر نيز فعاليت داشته و به كدام يك از رسانه‌هاي سينما،‌تئاتر و تلويزيون علاقه‌ي بيشتري دارد، گفت: متاسفانه فعاليت تئاتري نداشته‌ام. چون من در امتحان تلويزيون شركت كردم. با اين حال واقعا به فعاليت در تئاتر علاقمندم و در كنار سينما و تلويزيون براي من يكي هستند.

او در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به وجود صحنه‌هاي رزمي در سريال افسانه‌اي «جومونگ»، آيا پيش از تصويربرداري تمريناتي در اين زمينه انجام داده است، گفت: رزمي كار نيستم. ولي سه ماه پيش از بازي در اين سريال تمرينات زيادي كردم. به ويژه در زمينه اسب‌سواري؛ به طوري كه تمام صحنه‌هاي اسب‌سواري را خودم بازي كردم.

سونگ در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره اطلاع او از خودكشي پسري به خاطر سوسانو و مرگ پسري چهار ساله گفت: تسليت عرض مي‌كنم كه پسري به خاطر جومونگ و سوسانو خودكشي كرد و براي نخستين بار اين مساله را شنيدم اصلا فكر نمي‌كردم كه ديدن يك مجموعه باعث چنين اتفاقاتي شود. از طرف ديگر خوشحالم چرا كه اين مسائل نشان دهنده شهرت جومونگ و طرفداران زياد او در ايران است.

او اضافه كرد: تمام پسران كره‌يي عاشق سوسانو هستند. بنابراين به نظر مي‌آيد آنان رقباي زيادي دارند.

اين بازيگر در پاسخ به اين پرسش كه آيا از وجود خيابان سئول در تهران و خيابان تهران در سئول آگاهي دارد، گفت: زماني كه ارتباط صميمانه ايران و كره آغاز شد قرار شد در كره خيابان تهران و در ايران خيابان سئول نامگذاري شود البته خيابان تهران معروف‌ترين و گران‌ترين خيابان كشور كره است.

سونگ در پايان اين نشست اظهار كرد: اگر بار ديگر به ايران دعوت شوم حتما به اين كشور سفر مي‌كنم.

به گزارش ايسنا، اين مراسم با حضور اندي كيم مديركل ال جي در ايران، حسين ديلمي رييس هيات مديره گلدايران و حسين تنهايي قائم مقام هيات مديره گلدايران برگزار شد و كيم و تنهايي در ابتداي اين مراسم درباره علت دعوت از سونگ ايل گوك به كشورمان و محصولات اين شركت سخن گفتند. 


 


***در حاشيه:

ـ قائم مقام هيات مديره گلديران درباره برنامه‌هاي ديگر سونگ در ايران گفت: او قرار است از محك(موسسه حمايت از بيماري‌هاي سرطاني) بازديد كند. علاوه بر آن در يكي از مراسم كه با حضور عوامل دوبله‌ي سريال «افسانه جومونگ» برگزار مي‌شود،‌ ترجمه صحبت‌هاي سونگ با صداي عليرضا باشكندي ـ مدير دوبلاژ افسانه جومونگ و گوينده اين نقش ـ به استحضار شركت كنندگان مي‌رسد.

ـ گفتني است بازديد سونگ از موزه سينما و ملاقات با برخي هنرمندان كه نيكي كريمي از جمله‌ي آن‌ها است از ديگر برنامه‌هاي اين بازيگر كره‌يي در سفر به ايران است.

ـ بيش از 100 عكاس و خبرنگار براي پوشش نشست خبري سونگ ايل گوك به سالن همايش‌هاي صداوسيما آمده بودند.

ـ زماني كه سونگ پشت ميز كنفرانس مطبوعاتي قرار گرفت عكاسان او را احاطه كردند. به گونه‌اي كه او قابل رويت نبود.

ـ اندي كيم مديركل شركت ال جي در ايران از خبرنگاران پرسيد، جومونگ سنتي را بيشتر مي‌پسنديد يا تيپ به روز او را؟

اندي كيم مديركل شركت ال جي در ايران درباره اين بازيگر كره‌يي و جومونگ گفت:‌ اكنون سونگ و جومونگ به قسمتي از زندگي مردم ايران تبديل شده است. مهم‌تر از آن شخصيت سونگ و سريال جومونگ است كه با اهداف شركت ما هماهنگي زيادي دارد كه از جمله آن طراحي زيبا، تكنولوژي هوشمند و هماهنگي كامل با زندگي مردم است.

او درباره سونگ گفت: او هواداران زيادي در كشورهاي آسيايي دارد. سونگ نوه‌ي يكي از مهم‌ترين ژنرال‌هاي كره‌اي است كه جان خود را براي استقلال ميهن‌اش فدا كرد به همين دليل شخصيت او به عنوان شهروندي نمونه شناخته مي‌شود.

در ادامه تنهايي قائم مقام هيات مديره گلديران گفت: ال‌جي براي تداوم فعاليت‌هاي خود به غير از مسيرهاي مرسومي مانند خدمات و كيفيت مناسب تلاش مي‌كند به نوع ديگري با مردم تعامل داشته باشد. بنابراين حامي مالي محصولات فرهنگي مانند كلاه قرمزي و سروناز در سينما قدس و گروه آرين بوده است. در حال حاضر نيز با توجه به استقبال مردم از سريال افسانه‌اي جومونگ، سونگ را به ايران دعوت كرديم تا با شادي‌ و استقبال مردم از سريال افسانه‌اي جومونگ و اين بازيگر همگام باشيم.

او خبر داد: فيلمي مستند از ابتداي ورود تا خروج سونگ از ايران تهيه و براي همه مشتريان خود ارسال مي‌كنيم و علاقمندان هم مي‌توانند در اين زمينه به سايت گلدايران مراجعه كنند. اميدواريم كه سفر سونگ به ايران همكاري‌هاي بيشتري بين كشور ايران و كره به وجود آورد.

ـ از اين بازيگر درباره علاقه خود به ورزش و رنگ‌هاي قرمز و آبي پرسيده شد كه پاسخ داد: عاشق ورزش كردن هستم و در مواقع بيكاري حدود شش ساعت به اين كار مي‌پردازم. از ميان رنگ‌ها هم به آبي علاقمندم و هم قرمز و موقع ورزش يا كاملا آبي مي‌پوشم يا كاملا قرمز. البته رنگ مشكي را هم دوست دارم.

ـ اين كنفرانس خبري قرار بود ساعت 14 آغاز شود ولي با يك ساعت و 35 تاخير ساعت 15 و 35 شروع شد كه استقبال مردم از اين هنرمند يكي از دلايل اين تاخير عنوان شد.

ـ پشت در تالار همايش‌هاي صداوسيما چند تن از علاقمندان اين بازيگر كره‌اي با در دست داشتن گل‌هايي مشتاقانه انتظار خروج او را از اين مكان مي‌كشيدند اما در نهايت موفق به دادن گل‌ها و گرفتن امضاء نشدند.

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ----

  نوشته شده در  چهارشنبه چهارم شهریور ۱۳۸۸ساعت ۲۱:۷ بعد از ظهر  توسط A.H  | 

آرژانتین: سرزمین نقره (اسپانیایی)

 

آفریقای جنوبی: سرزمین بدون سرما / آفتابی جنوبی (لاتین، یونانی)

 

آلبانی: سرزمین کوه نشینان

 

آلمان: سرزمین همه مردان یا قوم ژرمن (فرانسوی، ژرمنی)

 

آنگولا: از واژه نگولا که لقب فرمانروایان محلی بود

 

اتریش: شاهنشاهی شرق (ژرمنی)

 

اتیوپی: سرزمین چهره سوختگان (یونانی)

 

ازبکستان: سرزمین خودسالارها (سغدی، ترکی، فارسی دری)

 

اسپانیا: سرزمین خرگوش کوهی (فنیقی)

 

استرالیا: سرزمین جنوبی (لاتین)

 

استونی: راه شرقی (ژرمنی)

 

اسرائیل: جنگیده با خدا (عبری)

 

اسکاتلند: سرزمین اسکات ها (لاتین)

 

افغانستان: سرزمین قوم افغان (فارسی)

 

اکوادور: خط استوا (اسپانیایی)

 

الجزایر: جزیره ها (عربی)

 

السالوادور: رهایی بخش مقدس (اسپانیایی)

 

امارات متحده عربی: شاهزاده نشین های یکپارچه عربی (عربی)

 

اندونزی: مجمع الجزایر هند (فرانسوی)

 

انگلیس: سرزمین پیر استعمار (ژرمنی)

 

اوروگوئه: شرقی

 

اوکراین: منطقه مرزی (اسلاوی)

 

ایالات متحده امریکا: از نام آمریگو وسپوچی دریانورد ایتالیایی

 

ایتالیا: شاید به معنی ایزد (یونانی)

 

ایران: سرزمین آریایی ها٬ برگرفته از واژهٔ «آریا» به معنی نجیب و شریف

 

ایرلند: سرزمین قوم ایر (انگلیسی)

 

ایسلند: سرزمین یخ (ایسلندی)

 

باهاما: دریای کم عمق یا ریشدارها (اسپانیایی)

 

بحرین: دو دریا (عربی)

 

برزیل: چوب قرمز

 

بریتانیا: سرزمین نقاشی شدگان (لاتین)

 

بلژیک: سرزمین قوم بلژ از اقوام سلتی، واژه بلژ احتمالاً معنی کیسه می داده

 

بلیز: یا از نام دزدی دریایی به نام والاس یا از واژه ای بومی به معنای آب گل آلود

 

بنگلادش: ملت بنگال (بنگلادشی)

 

بوتان: تبتی تبار

 

وتسوانا: سرزمین قوم تسوانا

 

بورکینافاسو: سرزمین مردم درستکار

 

بولیوی: از نام سیمون بولیوار مبارز رهایی بخش آمریکای لاتین

 

پاراگوئه: این سوی رودخانه

 

پاکستان: سرزمین پاکان (فارسی دری)

 

پاناما: جای پر از ماهی (زبان کوئِوا)

 

پرتغال: بندر قوم گال از اقوام سلتی (لاتین)

 

پورتوریکو: بندر ثروتمند (اسپانیایی)

 

تاجیکستان: سرزمین تاجیک ها (فارسی دری)

 

تانزانیا: این نام از همامیزی تانگانیگا سرزمین دریاچه تانگا + زنگبار گرفته شده

 

تایلند: سرزمین قوم تای

 

ترکمنستان: سرزمین ترک + ایمان = ترکیمان = ترکمان = ترکمن سرزمین ترک هایی که مسلمان شده اند (مربوط به سده های آغازین اسلام)

 

ترکیه: سرزمین قوی ها (ترکی با پسوند عربی)

 

جامائیکا: سرزمین بهاران

 

جیبوتی: شاید به پادری بافته از الیاف نخل می گفتند (زبان آفار)

 

چاد: دریاچه (زبان بورنو)

 

چین: سرزمین مرکزی (چینی)

 

دانمارک: مرز قوم "دان"

 

دومینیکن: کشور دومینیک مقدس (اسپانیایی)

 

روسیه: کشور روشن ها، سپیدان

 

روسیه سفید / بلاروس: درخشنده روس / سفید روسی

 

رومانی: سرزمین رومی ها

 

زلاند نو: زلاند جدید (زلاند نام یکی از استان های هلند به معنای دریاست)

 

ژاپن: سرزمین خورشید تابان (ژاپنی)

 

سریلانکا: جزیره باشکوه (سنسکریت)

 

جزایر سلیمان: از نام حضرت سلیمان

 

سوئد: سرزمین قوم "سوی"

 

سوئیس: سرزمین مرداب

 

سودان: سیاهان (عربی)

 

سوریه: سرزمین آشور (سامی)

 

سیرالئون: کوه شیر

 

شیلی: پایان خشکی / برف

 

عراق: شاید از ایراک به معنای ایران کوچک (فارسی)

 

عربستان سعودی: سرزمین بیابانگردان در تملک خاندان خوشبختواژه عرب به معنی گذرنده و بیابانگرد استسعود یعنی خوشبخت.

 

فرانسه: سرزمین قوم فرانک از اقوام سلتی

 

فلسطین: یکی از اسامی قدیم رود اردن

 

فنلاند: سرزمین قوم "فن"

 

فیلیپین: از نام پادشاهی اسپانیایی به نام فیلیپ

 

قرقیزستان: سرزمین چهل قبیله قرقیزی

 

قزاقستان: سرزمین کوچگران قزاقی

 

قطر: شاید به معنای بارانی (عربی)

 

کاستاریکا: ساحل غنی (اسپانیایی)

 

کانادا: دهکده زبان سرخپوستی "ایروکوئی"

 

کلمبیا: سرزمین کلمب (کریستف کلمب) (اسپانیایی)

 

کنیا: کوه سپیدی (زبان کیکویو)

 

کویت: دژ کوچک هندی (عربی)

 

گرجستان: سرزمین کشاورزان (یونانی)

 

لبنان: سفید (عبری)

 

لهستان: سرزمین قوم "له"

 

لیبریا: سرزمین آزادی

 

مجارستان: سرزمین قوم مجار (مجاری)

 

مراکش: مغرب

 

مصر: شهر، آبادی

 

مقدونیه: سرزمین کوه نشین ها، بلندنشین ها (یونانی)

 

مکزیک: اسپانیای جدید (اسپانیایی)

 

موریتانی: سرزمین قوم مور (لاتین)

 

میکرونزی: مجمع الجزایر کوچک فراسوی

 

نروژ: راه شمال

 

نیجر: سیاه (لاتین)

 

نیجریه: سرزمین سیاه (لاتین)

 

نیکاراگوئه: دریای نیکارائو (نام مردم آن منطقه) آگوئه (اسپانیایی)

 

واتیکان: گرفته شده از نام تپه ای به نام واتیکان (اتروسکی)

 

ونزوئلا: ونیز کوچک

 

ویتنام: اقوام "ویت" جنوبی (ویتنامی)

 

ویلز: بیگانگان (ژرمنی)

 

هلند: سرزمین چوب آلمانی

 

هند: پر آب (فارسی باستان)

 

هندوراس: ژرفناها (اسپانیایی)

 

یمن: خوشبخت

 

یونان: سرزمین قوم "یون

  نوشته شده در  شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۸ساعت ۲۲:۳ بعد از ظهر  توسط A.H  | 

این نقاشی های زیبا روی دیوار کشیده شدند

 

 
 

  نوشته شده در  شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۸ساعت ۲۱:۵۷ بعد از ظهر  توسط A.H  | 

مصاحبه داغ و جنجالی یاشار رپفا با شاهین فلاکت  که مدتهاست کاری بیرون نداده اما در این مصاحبه از کارهای آینده اش صحبت میکنه و دلیل اینکه مدت زیادی چرا فعالیت نداشته پیشنهاد میکنم از حتما گوش بدید

 

برای دانلود موزیک در این مکان کلیک کنید

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------

Zedbazi - Zamin Safe

آهنگ جدید و فوق العاده زیبا گروه زدبازی بنام زمین صافه پیشنهاد  میکنم این آهنگ فوق العاده رو از دست ندید  با آهنگسازی فوق العاده جی جی   تقریبا 1 سال روی این آهنگ کار شده (خبر این آهنگ  7-8 ماه پیش در اخبار رپفا درج شده بود) ورژن قدیمی این آهنگ چند روز پیش دزدیده شده بود که با این ورژنی که از رپفا پخش میشه  کاملا متفاوت  و اورجینال هستش پخش برای اولین بار (پخش ویژه)

برای دانلود موزیک در این مکان کلیک کنید

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------

Mohammad Bibak - Digeh Nemikham ~ Club Mix

آهنگ جدید و بسیار زیبا و بمب بیباک بنام دیگه نمیخوام  ورژن کلاب میکس خوراک ماشین از دست ندید ( پخش ویژه )

برای دانلود موزیک در این مکان کلیک کنید

------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------

Janjal Ft Truth - My LEAD

آهنگ جدید و فوق العاده زیبا از گروه جنجال(سیامک و سیاه وسفید) با همراهی Truth (رپر سیاه پوست خارجی) بنام My Lead پیشنهاد میکنم از دست ندید  . این کار بزبان انگلیسی می باشد.(پخش اختصاصی)

برای دانلود موزیک در این مکان کلیک کنید

  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۸ساعت ۱۶:۱ بعد از ظهر  توسط A.H  | 

هیجان انگیزترین بازی هلیكوپتری AirStrike II - Gulf Thunder 2.70 Full

بازی اکشن

یك دنباله ‌‌ی پر ماجرا برای بازی حمله ‌ی هوایی كه بدون هیچ جر و بحثی یكی از هیجان انگیز ترین بازی‌ های بزن‌ بزن هلیكوپتری در فضای 3 بعدی است كه‌ تاكنون ساخته شده است. این دنباله ‌ی جدید قدم در  جای پای سلف خود می ‌گذارد و شما را به آخرین حد نهایی شور و هیجان خواهد برد. شلیك‌ های ممتد و بی‌ وقفه به سمت پایگاه ‌های دشمن كه مثل مور و ملخ به سوی شما حمله می ‌كنند ، نفس‌ ها را در سینه حبس خواهند كرد.

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : دوشنبه، 2 اردیبهشت، 1387 (28085 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 1184 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 4.38)

مبارزه با تانک های دشمن Armada Tanks

بازی اکشن

وقت آن رسیده است كه با تانك ‌های مجهز و مسلح خود به شلیك گلوله ‌های توپ بپردازید و از پایگاه نظامی خود در برابر حمله ‌ی گاز ‌انبری تانك ‌های دشمن دفاع كنید. در این بازی مهیج باید بیش از 60 مرحله‌ ی دشوار و نفس‌گیر را طی كنید و هر بار تسلیحات و تجهیزات خود را ارتقاء دهید تا بتوانید در نبرد تانك‌ها به پیروزی برسید. این بازی با هیجان و التهاب ماجراجویانه‌ اش یكی از بهترین بازی‌ه ای بزن و بكوب توپ و تانك و مسلسلی است كه تا به حال دیده‌اید!

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : چهارشنبه، 28 فروردین، 1387 (13402 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 1188 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 4.48)


 

جنگ در هوای وحشتناک Astro Avenger 2 v2.0.7

بازی اکشن

Astro Avenger در این بازی که از نوع بازی های اکشن به شمار می رود شما کنترل هواپیمای جنگنده ای را بر عهده دارید که باید در فضایی بسیار سخت و وحشتناک از نظر جنگی دشمنان خود را نابود کنید. شما در هر مرحله امتیازاتی را جمع آوری می کنید که با آن می توانید سلاح های خود را افزایش یا تغییر بدهید همچنین نوع موشکهای از بین برنده دشمن را تغییر یا برای خود تعمیر کاری کوچک در کنار جنگنده داشته باشید. جنگنده داری طول جان و همچنین انرژی برای پرتاپ گلوله می باشد که در صورت تمام شدن انرژی تیراندازی به کندی انجام می شود.

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : چهارشنبه، 29 اسفند، 1386 (13099 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 1331 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 4.45)


 

بازی سفینه جنگنده Planet Defender V1.0

بازی اکشن

Planet Defender بازی اکشنی است که در آن شما با سفینه فضایی به جنگ علیه دشمنان خود در فضا می پردازید. این سفینه که با داشتن موقعیت های مختلف در فضا و اسحله های مختلف دشمنان خود را نابود می کند . بازی دارای ۱۶ مرحله کامل و به صورت سه بعدی می باشد.

  

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : یکشنبه، 26 اسفند، 1386 (10437 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 849 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 4.21)


 

جنگ در هوا با هلکوپتر Blackhawk Striker 2

بازی اکشن

Blackhawk  Striker بازی است به سبک اکشن که در آن هلکوپتری در هوا به جنگ دشمنان خود می پردازد.

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : پنجشنبه، 23 اسفند، 1386 (13604 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 575 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 3.90)


 

بازی بسیار زیبای شکار آهو Deer Drive 1.5

بازی اکشن

یک بازی 3 بعدی کم حجم بسیار جذاب است. عکس العمل سریع و دقت در تیر اندازی به آهو ها , حیوانات وحشی سرگرمی خوبی میتونه باشه! مخصوصا اگر تعداد فشنگ هاتون هم محدود باشه و سعی به تیراندازی دقیق تری داشته باشید. در هر محیطی که تیراندازی میکنید همیشه چند خطر وجود داره که هیجان بازی رو بیشتر میکنه.
در این بازی بسیار زیبا به شکار دسته های آهو و خرس های خاکستری در یک جنگل سه بعدی و بسیار زیبا خواهید رفت. در این بازی می توانید از 3 تفنگ مختلف برای شکار استفاده کنید، می توانید در جنگل های مختلف به شکار بپردازید و ...

قابليتهاي كليدي بازي Deer Drive 1.5:
- اعتیاد آور ترین بازی در بین بازی های مربوط به شکار حیوانات که تا به حال ساخته شده است
- افکت های آب واقع گرایانه، محیط های طبیعی با کیفیت و گرافیک بالا و صداهای طبیعی محیط
- قابلیت ذخیره و ادامه دادن بازی در مراحل مختلف
- شکار آهو، خرس های خطرناک، پرندگان و ...
- گرافیک بالا  و زیبا در عین حال جذاب سه بعدي
- حالت مسابقه اي و تفريحي، پرهيجان بودن بازي
- داشتن مراحل بسيار زياد و سرگرم كننده
- بدست آوردن امتیاز از شکار حیوانات
- بسيار هيجان انگيز و سرگرم كننده
- قابل اجرا بر روی سیستم های قدیمی
- جلوهاي زيبا و كم نظير صوتي و بصري
- بالا بردن خلاقيت و هوش افراد
و ...

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : شنبه، 18 اسفند، 1386 (25182 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 2459 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 4.46)


 

هوانبرد بی رقیب Atomaders 2 v1.0.3.1910

بازی اکشن

Atomaders هواپیمایی است که در فضا به جنگ علیه موجودات بد فضایی می پردازد تا آنها را نابود سازد.

امکانات مورد نیاز برای بازی :
• Windows 98/ME/2000/XP
• DirectX 8.1
• 1 GHz
• 128 MB RAM

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : چهارشنبه، 28 آذر، 1386 (18290 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 730 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 4.27)

  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۸ساعت ۱۵:۵۷ بعد از ظهر  توسط A.H  | 

بازی هيجان انگيز دالان انرژی

بازی اکشن

بازي بسيار سرگرم كننده به نام Arklight ساخت شركت بسيار معروف reflexive ميباشد. محيط اين بازي،يك جهان تخيلي ميباشد پر از ديواره ها و زمين آن با اشكال مكعبي شكل ساخته شده است. قهرمان بازي، سفينه اي پيشرفته است. در هر مرحله از بازي شما بايد سفينه را از راهرويي از اشكال مكعبي شكل عبور دهيد و به مقصد خاصي برسانيد. در طول راهرو بعضي از مكعب ها مانع ادامه راه شما خواهند شد و برخورد با آن ها، به سفينه شما آسيب وارد خواهد كرد از همين رو شما بايد با شليك تير اين مكعب ها را نابود كنيد. سفينه تنها داراي خصوصيت انرژي است. برخورد با موانع، از انرژي شما مي كاهد، علاوه بر اين كه براي شليك تير نيز بايد از انرژي خود استفاده كنيد. از همين رو تيرها اهميت زيادي دارند و نبايد به سادگي مصرف شودند. تيرهاي شما پس از برخورد با موانع به سمت شما بر مي گردند و شما مي توانيد مانند راكت،آن ها را به سمت مانع ديگري پرتاپ كنيد. علاوه بر اين شما مي توانيد تير خود را پس بگيريد و 60 درصد از انرژي آن را مجددا به دست آوريد. هدايت بازي با موس انجام ميگريد. شليك تير با كليك چپ موس و جذب مجدد تير با كليك راست موس انجام ميگيرد. در صورتي كه كليك چپ را براي چند لحظه نگه داريد، تير قدرتمندي به سمت موانع شليك خواهد كرد. در طول مسير، دشمناني نيز وجود دارند كه به سمت سفينه شما شليك مي كنند و از انرژي شما مي كاهند. در صورتي كه تمام انرژي خود را مصرف كنيد، تنها يك برخورد مي تواند سفينه شما را نابود كند.

قابليتهاي كليدي بازي دالان انرژي Arklight:
- بازی بسيار جذاب و هیجانی  با گرافیک بالا و سه بعدی
- حمله هوايي جنگندهها ، هلكوپترها و بمب افكنها
- سلاح ها و مهمات متفاوت با كاربرهاي گوناگون
- جلوهاي زيبا و كم نظير صوتي و بصري
- حالت مسابقه اي و تفريحي، پرهيجان بودن بازي
- حجم کم بازی جهت دریافت و نصب
- و...

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : یکشنبه، 4 اسفند، 1387 (7103 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 3227 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 4.25)


 

بازی اکشن و جدید Beach Head 2002

بازی اکشناین نسخه از بازی نسبت به نسخه ی 2000 تغییرات چشمگیری را داشته که باعث شده جذابیت بیشتری  در بین مخاطبان خود پیدا کند . در نسخه ی قبلی این بازی ، شما در کنار یک ساحل مستقر بودید و منتظر ورود دشمنانتان ، اما در این نسخه از بازی شما در وسط یک دشت مستقر هستید و اطراف شما کوه ها  قرار گرفته اند . تانک های نفر بر از همه طرف پیاده نظام ها را پیاده می کنند و تانک ها پشتیبان آن ها هستند . همچنین هواپیماهای جنگنده و هلوکپترها از آسمان وارد عمل شده تا شما را از پای درآورند .

تغییرات در این نسخه از بازی :
- حمله ی هواپیماهای جنگنده و بمب افکن
- نبرد در شب و روز
- اضافه شدن “نشانه” به تیربار
- دستور دهی به هوایپماهای خودی برای بمب باران یک منطقه
- دقیق تر شدن موشک های ردیاب
- اضاف شدن سرباز های چترباز
- و …
سیستم مورد نیاز :
Pentium 350MHz or higher
64MB RAM
90MB hard disk space
DirectX compatible sound card
16MB compatible video cards

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : پنجشنبه، 17 بهمن، 1387 (18950 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 1881 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 4.29)


 

بازی زیبا و هیجان انگیز Air Bandits

بازی اکشن

اين بار قصد داريم بازي بسيار جذاب و هيجان انگيز Air Bandits را به شما دوستان و کاربران کمیاب آنلاین معرفي کنيم که لذت يک پرواز دلنشين به صورت مجازي را در قالب كنترل هواپیمای جنگی را برعهده داريد. بازي بسيار جذابي که کاربر به صورت مجازي هواپيمايي را هدايت مي کند. كه ميتوانيد در اين بازي با ماوس هواپيما را كنترل نماييد كه با كليك راست ميتوانيد شليك نماييد و با راست كليك هدايت بمب هاي هواپيماي جنگي خود را در اختيار بگيريد و موانع كه در سر راه خود است را منهدم نمائيد و امتياز بيشتري در اين بازي كسب نمائيد. اين بازي که در محل هاي مختلف انجام مي شود در 16 مرحله جديد طراحي شده است.مراحل بازي با از بين بردن 6 نوع دشمن همراه است بوده و بازيگر در مدت زماني نامحدود مي تواند بازي را انجام دهد.

قابلیت های کلیدی بازي Air Bandits:
- بازی بسيار جذاب و هیجانی  با گرافیک بالا و سه بعدی
- سلاح ها و مهمات بیشتر و متنوع تر
- دارایه 16 مرحله زیبا با 6 نوع دشمن
- متوع بودن دشمنان در بازی
- امکان ذخیره بازی در هر مرحله
- جلوهاي زيبا و كم نظير صوتي و بصري
- حالت مسابقه اي و تفريحي، پرهيجان بودن بازي
- بالا بردن خلاقيت و هوش افراد
- دست زدن به ابتكار و خلاقيت در طي بازي
- انیمیشن زیبا و با کیفیت
- حجم کم بازی جهت دریافت و نصب
- و...

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : سه شنبه، 3 دی، 1387 (7495 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 2419 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 3.71)


 

بازی مبارزه با بیگانگان Alien Terminator v1.0

بازی اکشن

تاریکی، کشتار، حمله موجودات بیگانه ! نسل بشر در خطر انقراض است پس بیگانگان را بخاطر دوام نسل بشر از بین ببرید. در این بازی شما باید به جنگ موجوداتی بروید که هدفشان از بین بردن انسانهاست. شما باید به کمک سلاحهای مخربی که در اختیار دارید به این موجودات حمله کرده و آنها را از پای در آورید تا انسانها از شر آنها ایمن باشند. سبک بازی همانند بازی معروف Alien Shooter اکشن است با این تفاوت که در اینجا دیگر خبری از دایناسورها نیست بلکه با موجودات بیگانه سروکار دارید که در طی مراحل دهگانه بازی دسته دسته به سمتتان یورش می آورند و شما باید به کمک 3 نوع سلاح مخرب که هرکدام به 3 نوع دیگر تقسیم می شوند آنها را نابود کنید. در طی مراحل بازی به کمک بسته هایی مخصوص می توانید قدرت سلاح هایتان را چند برابر کنید و ...
با این حساب آیا شما می توانید از پس این بیگانگان برآیید و نسل بشر را حفظ کنید ؟ پاسخ نزد خودتان است !

مشخصات بازی:
- سبک بازی اکشن و کم حجم
- بازی شامل 10 مرحله که هر کدام به 5 بخش تقسیم می شود
- وجود 8 نوع دشمن خطرناک
- برخورداری از 3 مدل سلاح که هرکدام به 3 نوع تقسیم می شوند
- بهره مند شدن از 5 نوع جایزه و پاداش در طی مراحل بازی
- برخورداری از 3 نوع سلاح ویژه
- بازی کرک شده و Full می باشد.

حداقل سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی:
Microsoft Windows 2000/XP/Vista
Pentium IV 1 GHz
RAM 512 MB
3D-video NVIDIA GeForce, ATI Radeon DirectX 9.0c
compatible sound

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : چهارشنبه، 13 شهریور، 1387 (13955 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 2637 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 4.13)


 

بازی کاملا هیجانی و جذاب Tekken 3

بازی اکشن

بدون شک سری بازی های Tekken عنوانی جدا نشدنی و غیر قابل صرف نظر از لحاظ دارندگان کنسول پلی استیشن است و به جرات می توان گفت نود و نه درصد دارندگان این کنسول در همان روزهای اولیه خرید دستگاه اقدام به تهیه این بازی نموده اند و همچنین تا به امروز یکی از بهترین بازی های سه بعدی در سبک رزمی بشمار می آید ولی در کنار تمامی این خصوصیات آخرین نسخه از این سری بازی یعنی Tekken 4 به علت عدم نو آوری و ادامه همان سبک و سیاق سابق در مقابله با حریفان قدرتمندی همچون Dead or Alive و Virtua Fighter از پیروزی چشمگیری بهره نبرد با توجه به این حقیقت و کسب تجربه اینبار کمپانی Namco در دهمین سال عرضه این سری در حال تهیه نسخه جدید بازی به نام Tekken 5 می باشد. اما اینبار تمامی خصوصیات عالی از تک تک نسخه های پیشین در یکجا جمع خواهد شد و برای ایجاد نسخه ای کامل ، پر هیجان و بدون نقص بکار گرفته میشود. بیشتر هدف کمپانی Namco ارایه نسخه ای همانند نسخه سوم بازی می باشد تا مجددا در قلب بازیکنان غیرتی تکن جای گیرد.
بعد از اتمام تورنمنت چهارم يک جنگ شديد بين پدر و پسر ، جين و کازويا شکل گرفت. اين جنگ در کاخ ميشيما زايباتسو بود، مبارزه بين جين و هيهاجی شروع شد هيهاجی که فکر ميکرد در اين مبارزه پيروز خواهد شد در نهایت شکست می خورد و جين با خودش گفت : "جون کازاما" مادرم ، انتقام تو را گرفتم . مدتی از این ماجرا گذشت و تب اين شکست هيهاجی فرو نشست تا اينکه هواپيمایی در نزدیکی کاخ هيهاجی فرود آمد و داخل این هواپيما پر از ربات های جک بود. ميشيما اول تصور کرد که شايد کازويا در این قضیه دخالت داشته باشد اما بزودی متوجه می شود که کازويا هم از بابت اين حمله گيج و متحیر شده است. هيهاجی و کازويا شروع می کنند به مبارزه با اين ربات ها اما در یک لحظه کازويا از غفلت ميشيما استفاده و به او خيانت ميکند و او را به سمت دشمن هل ميدهد و خودش پا به فرار می گذارد ، لحظه اي بعد کاخ زايباتسو در انفجاری عظيم از بين رفته و با خاک یکسان میشود در همین حال شخصی با بیسیم اعلام ميکند که هيهاجی ميشيما کشته شده و کاخ زايباتسو به طور کامل ويران شده است. روز بعد خبر مرگ هيهاجی در سرتاسر جهان می پيچيد و همه بر این باور بودند که با کشته شدن هیهاجی ديگر تورنمنت تکن برگزار نخواهد شد اما در پشت پرده کسی بود که کنترل امور را در دست داشت ، ماه بعد اعلام شد که تورنمنت تکن 5 در ميشيما زايباتسو انجام خواهد شد. او کیست و آيا به راستی ميشيما مرده است؟ شايد او زنده است و تمام اين کارها تبليغاتی بیش نبوده است؟ اينبار چه کسی فاتح تورنمنت خواهد شد؟ شخصی که بر روی صورت خود دارای علامت ایکس بود و خبر مرگ هیهاجی را اعلام کرد که بوده ؟ همه اينها پرسش هایی هستند که با انتشار و به پایان رساندن این بازی به جواب خواهد رسید.
در این نسخه ما شاهد وجود بیست مبارز بصورت پیش فرض و در حدود ده شخصیت بصورت مخفی خواهیم بود که در صورتی به این مبارزان مخفی دسترسی خواهید داشت که به قهرمانی رسیده باشید. خبر دیگر حاکی از اضافه شدن تکنیک ها و تاکتیک های جدید رزمی در این نسخه می باشد که بر طبق گفته سازندگان هیجان و جذابیت حاکم را افزایش می دهد ولی در مورد جزییات تکنیک ها اطلاع بیشتری نداده است. در مورد حرکات Combo و اعمال حرکات خاص و تکنیکی خبر از دشوارتر شدن آن در میان است بدین صورت که با توجه به مهارت در استفاده از کلیدها و چابکی در استفاده از آنها قادر به اجرای فنون خاص خواهید بود. یکی از ویژگی های جدید و جالب افزوده شده به این نسخه ، امکان تغییر در ظاهر شخصیت ها توسط بازیکن می باشد ، همانطور که اکثر شما مطلع هستید در سری های قبل شما قادر به تغییر در پوشش مبارز نبودید و همچنین هر مبارز قادر به استفاده از در حدود چهل وسیله می باشد به عنوان مثال Kazuya قادر است از بالهای اهریمنی و Jack-5 از Rocket Launcer در پوشش خود استفاده نماید و صد البته اینها فقط جنبه نمایش داشته و او قادر نخواهد بود در طی انجام مسابقه از راکت برای شکست حریف خود استفاده نماید. گرافیک ، طراحی و متحرک سازی شخصیت ها نیز از پیشرفت قابل توجهی بهره مند خواهد شد.

شايد شما از آن دسته دوستاني باشيد كه بازی کاملا هیجانی و جذاب  Tekken را بر روي Play Station خود بازي كرده باشيد. شايد دوست داشته باشيد بازي را بر روي رايانه خود تجربه كنيد. پس مژده به شما دوستان كه ميتوانيد Tekken 3 قابل اجرا بر روي رايانه خود را از کمیاب آنلاین به راحتي دانلود نمائيد.

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : یکشنبه، 3 شهریور، 1387 (39501 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 7168 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 4.28)

  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۸ساعت ۱۵:۵۵ بعد از ظهر  توسط A.H  | 

بازي اكشن و هيجان انگيز Zombie Shooter v1.2

بازی اکشن

سري قبلي بازي Alien Shooter براي شما معرفي كرديم و با استقبال خوبي روبرو شد بازي جديد Zombie Shooter بازي اکشن پرهيجاني است که طي آن بازيکن از تعداد بيشماري سلاح جنگي قدرتمند و مرگبار براي غلبه بر موجودات و اهريمنان فضايي استفاده مي کند. وجود چندين و چند شخصيت دوست و دشمن در جريان بازي، بهره گيري از فيلم نامه اي بسيار قوي و اکشني با درون مايه نقش آفريني هيجان اين بازي زيبا را دو چندان مي کند. شايد بتوان گفت اين بازي مشابه بازي خون آشام (رزنت اويل) در Playstation مي باشد. شخصيت بازي نيز همانند بازي خون آشام مي تواند مرد يا زن باشد. اما تفاوت اين بازي با بازي خون اشام در سوني اين است كه شما در Zombie Shooter مي بايست به نابودي موجوداتي ناشناخته و ماقبل تاريخ بپردازيد. مراحل بازي بسيار متنوع و زياد هستند و موزيك بازي بسيار عالي است. شيوه نمايش دوربين از بالاست (چيزي شبيه بازيهاي استراتژيك) كه شايد در ابتدا زياد برايتان جالب نباشد ولي مطمئنا پس از چند دقيقه بازي، روند بازي در دستتان خواهد بود و خواهيد ديد كه اين شيوه نمايش چقدر مفيد است. در طول مراحل مختلف مي توانيد اسلحه، مهمات، جعبه هاي كمك هاي اوليه و پول جمع آوري كنيد كه گاهي اين وسابل مخفي بوده و مثلا در كمدها و يا ديوارها جاسازي شده اند. شما با جمع اوري پول مي توانيد در ابتداي هر مرحله اسلحه هاي جديد، مهمات، جليقه هاي ضد گلوله، و ابزارهاي كمكي مثل: جعبه كمك هاي اوليه، بالا بردن سرعت عمل كاراكتر، چراغ قوه، و … خريداري كنيد. در سري جديد اين بازي كه با كيفيت بسيار بالاتر از بازي قبلي ساخته شده است از انسانها به جاي موجودات استفاده شده است كه علاوه بر شليك كردن به طرف شما موجودات ناشناخته در مراحل بازي به شما حمله ور ميشود. شما با كشتن موجودات و آمدمها ميتوانيد امتياز كسب كنيد و در طي بازي و در مراحل بعد بتوانيد مهمات و اصلحه هاي پيشترفته تري را استفاده كنيد. جذابيت اين بازي به حدي است كه شما را معتاد خود كرده و تا مراحل بيشتري از بازي را پشت سر نگذاريد از پاي كامپيوتر خود تكان نمي خوريد شما با استفاده از هوش خود ميتوانيد اسلحه مورد نياز خود را در طي بازي بر اساس موجود ناشناخته تعويض كرده و قبل از اينكه به شما حمله ور شود آن را نابود سازيد. در مراحل آخر اين بازي شما بايد با قول اين بازي مبازره كنيد و پس از كشتن آن بازي به پايان ميرسد در هر مرحله بازي سخت تر شده و موجوادت قدرتمندتر به شما حمله ور ميشود كه جذابيت آن را دوچندان ميسازد.

قابلیت های کلیدی بازي Zombie Shooter v1.2:
- بازي فوق العاده معتاد كننده و هيجان انگيز
- داراي 12 نوع اسلحه قدرتمند
- داراي قدرتمند ترين نوع صدا گذاري و افكت صدا
- بازی بسيار جذاب و هیجانی با گرافیک بالا و سه بعدی
- امكان ذخيره كردن بازي در هر مرحله
- جلوهاي زيبا و كم نظير صوتي و بصري
- حالت مسابقه اي و تفريحي، پرهيجان بودن بازي
- حجم کم بازی جهت دریافت و نصب
- نیاز به سرعت عمل و البته دقت بالا
- سازگاری با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز ویستا
- و ...

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : دوشنبه، 14 اردیبهشت، 1388 (11055 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 5080 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 3.08)


 

بازي جذاب مورتال کامبت Mortal Kombat 4

بازی اکشن

يكي از بازيهاي بسيار جالب و قديمي كه شايد همگي با نام آن آشنا باشيد بازي مورتال کامبت Mortal Kombat ميباشد. كه يكي از بازيهاي بسيار مهيج و پرطرفدار از سري بازي هاي اكشن ميباشد اين نسخه از بازي قبلا براي كنسول سگا ساخته شد در در بازار عرضه گرديد و يكي از محبوب ترين بازي هاي سگا محسوب مي شود كه صورت دو نفره ميتوانيد اين بازي را انجام دهيد . شما ميتوانيد در اين بازي جنگجوي خود را انتخاب كرده و به جنگ با يكديگر بپردازيد شما پس از گذرانيد دو مرحله از بازي و برنده شدن در اين مراحل ميتوانيد به مرحله بعد راه يابيد. مورتال کامبت، یکی از بازیهای رایانه ای ساخته شده که ایده اصلی آن توسط ed Boob , John Tobias بود. فیلم سینمایی نیز از روی همین بازی تهیه شد. فیلم مورتال کامبت در سال ۱۹۹۵ (میلادی) و فیلم بعدی در سال ۱۹۹۷ (میلادی) عرضه شدند.بازی مورتال کامبت نخستین بار بر روی کنسول سگا عرضه گردید. این بازی از نوع بازی های جنگی می باشد که معمولاً به صورت دونفره بازی می شود. روال بازی در تمام نسخه های مورتال کامبت تا حد زیادی یکسان می باشد و بدین ترتیب می باشد که در صفحه اول جنگجو را انتخاب می کنید و طی دو مرحله(Round) به جنگ با یکدیگر می پردازید.برنده بازی کسی است که بتواند در دو مرحله پیروز شود.از جذاب ترین[نیازمند منبع] قسمت های این بازی فاتالیتی است.پس از دوبار بردن جنگجوی باخته در حالت گیج و نیمه جان قرار می گیرد و پیغام تمامش کن (Finish Him/Her) به جنگجوی برنده داده می شود.در این لحظه جنگجوی برنده با استفاده از فنون ویژه که به فاتالیتی (Fatality) معروف است ضربه آخر را وارد نموده و بازی را ببرد.

قابلیت های کلیدی بازي Mortal Kombat 4:
- پرتابل بودن بازي كه شما احتياج به نصب بازي نداريد
- بازي فوق العاده معتاد كننده و هيجان انگيز
- داراي قدرتمند ترين نوع صدا گذاري و افكت صدا
- بازی بسيار جذاب و هیجانی با گرافیک بالا و سه بعدی
- امكان ذخيره كردن بازي در هر مرحله
- جلوهاي زيبا و كم نظير صوتي و بصري
- حالت مسابقه اي و تفريحي، پرهيجان بودن بازي
- حجم کم بازی جهت دریافت و نصب
- نیاز به سرعت عمل و البته دقت بالا
- سازگاری با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز ویستا
- و ...

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : دوشنبه، 31 فروردین، 1388 (11566 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 3821 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 3.88)


 

پرتاب موشک هاوک در بازی جذاب Desert Hawk

بازی اکشن

بازی پرهیجان و جذاب Desert Hawk که شما را سوار بر هلیکوپتر وارد یک میدان جنگ می کند. در این جنگ انواع تانک و هلیکوپترهای جنگی به طرف شما شلیک کرده و شما باید قبل از شلیک، آن ها را نابود سازید. در این بازی شما مختارید درجه سختی بازی و صوت و موزیک و روشنایی و ... را تنظیم نمایید. شما می توانید در این بازی با موس هواپیما را كنترل نمایید و با كلیك راست شلیك نمایید و با راست كلیك بمب های هواپیمای جنگی خود را هدایت کنید و موانع و دشمنان را از سر راه بر دارید. هر چه موانع بیشتری را از بین ببرید امتیاز بیشتری خواهید گرفت در ضمن از بین بردن هر دشمن امتیاز خاص خود را دارد.

ویژگی های بازی Desert Hawk:
- بازی بسیار جذاب و مهیج جنگی
- امکان انتخاب میزان دشواری بازی
- سلاح ها و مهمات متنوع
- متنوع بودن دشمنان در بازی
- امکان ذخیره بازی در هر مرحله از انجام بازی
- و ...

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : جمعه، 21 فروردین، 1388 (3981 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 1841 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 4.5)


 

جنگ های مهیج در بازی Alien Wars

بازی اکشن

بازی فوق العاده جذاب و هیجان انگیز Alien Wars را از دست ندهید، در این بازی شما هدایتگر هلیکوپتری هستید که دشمنان بسیاری بر سر راه شما قرار می گیرند که هر کدام دارای تیرهای خاص خود هستند. شما با از بین بردن هر کدام از دشمنان امتیاز کسب خواهید نمود و به مرحله بعد راه پیدا می کنید. محیط های مراحل متنوع می باشد و گرافیک و صداهای بازی هر کاربری را وادار می کند تا بازی را ادامه دهد.

ویژگی های بازی Alien Wars:
- بازی بسیار جذاب با گرافیک بالا و سه بعدی
- امکان تنظیم موزیک و ادامه بازی با موس یا صفحه کلید و ...
- بازی بسیار هیجان انگیز و سرگرم کننده
- دارای سلاح ها و مهمات متنوع
- متوع بودن دشمنان در بازی
- جلوهای زیبا و كم نظیر صوتی و بصری
- انیمیشن زیبا و با کیفیت
- و ...

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : جمعه، 21 فروردین، 1388 (1674 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 1685 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 0)


 

بازی جذاب جنگ فضايی و نجات جهان در بازی Space Strike 1.0

بازی اکشن

Space Strike بازي پرهيجان و جذاب نبرد فضايي كه در اين بازي شما سوار بر يك سفينه فضايي در محيطي بسيار خطر ناك در فضا قرار ميگيريد كه از زمين و هوا به شما شليك ميشود شما با يك نبرد فضايي بسيار سنگين و طاقت فرسا روبرو خواهيد شد. شما ميبايست جلوي بيگانگاني كه ميخواهند به زمين حمله كنند و آن را نابود سازند دفاع كنيد. قبل از اينكه باعث ويراني زمين و موجودات زنده آن شوند آنها را از ميان ببريد. شما در مكان و زماني در  سال 2307 ميباشيد. انسانها 50 سال است براي يافتن سيارات ديگر تلاش ميكند. تا بتوانند محل امني را در كرات آسماني براي ساخت خانه پيدا كنند. شما بايد در نقش يك مهاجم كهكشاني تمامي دشمنان را نابود سازيد. شما بايد از دست موشكها، آتشبارها، بمبهاي اتمي و ... فرار كنيد. در شرايطي دشوار قرار ميگيريد كه از هر طرف مهاجمان بيگانه با  تانكها، موشكها و انفجارهاي شديد به شما حمله ور ميشوند و بايد از خود دفاع كنيد. طبق معمول تمامي بازيها شما در ابتدا از سلاحهاي كم و ضعيف مجهز ميباشيد. اما با گذشت زمان به جمع آوري سلاحهاي پيشرفته و جنگ افزارهاي اتمي دست مي يابيد. در طي بازي با موجودات ناشناخته و غول پيكري بر خورد ميكنيد و بايد با زيركي و هوش خود آنها را نابود سازيد و مواظب برخورد با هليكوپتر هاي بيگانگان و اجسام شناور در آسمان و تله هاي انفجاري باشيد تا باعث انفجار جنگنده شما نشود. در اين بازي به اوج هيجان يك بازي فضايي بسيار جذاب پي خواهيد برد.

قابلیت های کلیدی بازي Space Strike 1.04:
- داري 20 مرحله ماموريت خطرناك و فضايي
- داري 5 نوع محيط بازي مختلف
- بازي فوق العاده معتاد كننده و هيجان انگيز
- داراي قدرتمند ترين نوع صدا گذاري و و افكت صدا
- داري بالاترين امتياز در بين بازي هاي جنگي در سراسر جهان
- بازی بسيار جذاب و هیجانی  با گرافیک بالا و سه بعدی
- امكان ذخيره كردن بازي در هر مرحله
- جلوهاي زيبا و كم نظير صوتي و بصري
- حالت مسابقه اي و تفريحي، پرهيجان بودن بازي
- حجم کم بازی جهت دریافت و نصب
- نیاز به سرعت عمل و البته دقت بالا
- سادگی انجام بازی تنها با حرکت ماوس
- سازگاری با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز ویستا
- و ...

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : یکشنبه، 9 فروردین، 1388 (3483 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 3792 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 5)


 

با توپ از خود دفاع كنيد!

بازی اکشن

بازى كوچك اين هفته يك بازى سرگرم كننده به نام Battle Castles است. اين بازى به سبك بازي هاى برج مدافع ساخته شده است. در هر مرحله از بازى، جزيره اى به تصوير كشيده ميشود كه در آن يك قلعه نظامى ساخته شده است. اين قلعه از سمت زمين، دريا و آسمان مورد حمله قرار مي گيرد و شما نيز بايد با استفاده از تنها سلاح خود كه توپ يا توپهاى قلعه هستند، دشمنان را نابود كنيد اما براى نابودى دشمنان، بايد به چند نكته توجه داشته باشيد. توپها به طور ديد غيرمستقيم شليك ميكنند، يعنى گلوله ها مسيرى منحنى وار را تا برخورد با مهاجم پشت سر ميگذارد. از همين رو شما بايد مسير حركت مهاجمين را تشخيص دهيد و گلوله را طورى شليك كنيد كه به درستى به هدف برخورد كند. در مراحل اول، اين كار بسيار آسان است، چرا كه دشمنان بسيار آرام حركت ميكنند و خيلى آهسته به طرف قلعه گلوله شليك ميكنند اما در مراحل بالاتر، حفظ قلعه كار واقعا مشكلى خواهد بود. پس از هر مرحله، با توجه به امتيازى كه در همان مرحله به دست آورده ايد،ميتوانيد ديوا رها يا توپ هاى آسيب ديده قلعه را تعمير كنيد و يا يك توپ جديد به قلعه خود اضافه كنيد. با بالا رفتن تعداد مهاجمين، انبوهى از گلوله ها به سمت قلعه شليك ميشود و اگر اين تيرها به هدف بخورند، چيزى از قلعه باقى نخواهد ماند. براى جلوگيرى از اين اتفاق، شما ميتوانيد گلوله ها را با يك گلوله خنثى كنيد. براى اين كار، نشانگر موس را به سرعت روى گلوله ببريد و روى آن كليك كنيد.

قابليتهاي كليدي بازي دالان انرژي Arklight:
- بازی بسيار جذاب و هیجانی  با گرافیک بالا و سه بعدی
- امكان ذخيره كردن بازي در هر مرحله
- جلوهاي زيبا و كم نظير صوتي و بصري
- حالت مسابقه اي و تفريحي، پرهيجان بودن بازي
- حجم کم بازی جهت دریافت و نصب
- و...

ارسال شده بوسیله kamyabonline در مورخه : جمعه، 16 اسفند، 1387 (10184 مشاهده)
(برای دانلود بازی در این مکان کلیک کنید  | 3118 بایت باقی مانده | | چاپ این مطلب | امتیاز : 3.6)

  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۸ساعت ۱۵:۵۴ بعد از ظهر  توسط A.H  | 
  POWERED BY BLOGFA.COM